Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 sử 10 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đất mới?

A. Pháp và Bồ Đào Nha.

B. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. Mĩ và Anh.

D. Philippin và Malaixia

Câu 2. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến được thể hiện trước hết qua

A. Tư tưởng triết học Ánh sáng.

B. Phong trào văn hóa Phục hưng.

C. Phong trào cách tân văn hóa.

D. Phong trào cải cách Phật giáo.

Câu 3. Va-xcô đơ Ga-ma khi chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon là để

A. đi tìm xứ sở hương liệu và vàng bạc phương Đông.

B. đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

C. đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

D. thám hiểm cực Nam của châu Phi. 

Câu 4. Hướng đi của C. Côlômbô có điểm gì khác biệt so với các nhà phát kiến địa lí khác?

A. Đi xuống hướng Nam

B. Đi sang hướng Đông

C. Đi về hướng Tây

D. Ngược lên hướng Bắc

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Câu 6. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích nào là quan trọng nhất?

A. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại

B. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi dập

C. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Lập bảng tóm tắt các cuộc phát kiến địa lí lớn ở thế kỉ XV theo mẫu, từ đó rút ra hệ quả của những phát kiến địa lí đó?

Thời gian

Người tiến hành

Kết quả

1487

 

 

1492

 

 

1497

   

1519-1522

 

 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 B

 A

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đấ mới.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Giai cấp tư sản khi ra đời bên cạnh việc nhận thức được bản chất của thế giới, giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh, chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến. Cuộc đấu tranh trước hết thể hiện qua phong trào văn hóa Phục hưng.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Tháng 7-1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn thuyền Bồ Đào Nha rời cảng Li-xbon, đi tìm xứ sở của hương liệu và vàng bạc phương Đông.

Chọn: A

 

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 62, suy luận

Cách giải:

- Các nhà thám hiểm: B. Đi-a-xơ, Xa-xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan đều có xu hướng đi về phía Đông và Nam.

- C. Côlômbô: đi về phía Tây, lênh đênh trên biển Đại Tây Dương và sau đó phát hiện ra châu Mĩ.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 63, suy luận.

Cách giải:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

- Lên án nghiên khắc giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. 

- Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân.

- Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản.

Phong trào Văn hóa Phục hưng không có nội dung về đề cao quyền độc lập của các dân tộc.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản. Đó là nền văn học được xây dựng trên nền tảng khôi phục những tinh hoa của văn hóa Hi Lạp và Rô-ma và chú trọng khoa học – kĩ thuật, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân. 

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 60, 61, nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

* Bảng tóm tắt các cuộc phát kiến địa lí lớn ở thế kỉ XV

Thời gian

Người tiến hành

Kết quả

1487

B. Đia-a-xơ

Đi đến cực Nam châu Phià mũi Hảo Vọng.

1492

Cô-lôm-bô

Là người phát hiện ra châu Mĩ.

1497

Va-x cô- đơ Ga-ma

Cập cảng Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.

1519-1522

Ph. Ma-gien-lan

Thực hiện vòng quanh thế giới bằng đường biển.

* Hệ quả:

- Tìm ra những vùng đất mới, dân tộc mới, đường đi mới…

- Tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

- Thị trường mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

- Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

- Nảy sinh quá trình cướp bóc và buôn bán nô lệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí