Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 sử 10 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Các giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Đông bao gồm

A. Quý tộc, quan lại, nông dân công xã.

B. Vua, quý tộc, nô lệ.

C. Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.

D. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

Câu 2: Các quốc gia cổ đại phương Đông đều được hình thành vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng thiên niên kỉ IV – III TCN

B. Khoảng thiên niên kỉ I – III TCN

C. Khoảng thiên niên kỉ IV – II TCN

D. Khoảng thiên niên kỉ III – IV TCN

Câu 3: Nhà nước của các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành ở

A. Trên các hòn đảo

B. Lưu vực các dòng sông lớn

C. Trên các vùng núi cao

D. Ở các thung lũng

Câu 4. Giai cấp thống trị ở xã hội cổ đại phương Đông đứng đầu là ông vua chuyên chế và đội ngũ đông đảo của bao nhiêu bộ phận trong đó

A. 2     B. 3.    C. 4.    D. 5.

Câu 5: Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Phương Đông là gì?

A. Thể chế dân chủ

B. Thể chế cộng hoà

C. Thể chế quân chủ chuyên chế

D.Thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Câu 6: Khu vực nào sau đây không gắn liền với sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên?

A. Lưu vực sông Nin

B. Lưu vực sông Hằng

C. Lưu vực sông Ti-gơ-rơ

D. Lưu vực sông Mê Kông

Câu 7: Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời sớm?

A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi

B. Do nhu cầu sinh sống và phát triển thương nghiệp.

C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa.

D. Do nhu cầu phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Câu 8: Nền kinh tế của các cư dân phương Đông cổ đại có tính chất

A. Khép kín               B. Tự túc

C. Tự cung tự cấp      D. Thương nghiệp

Câu 9: Yếu tố nào sau đây không tác động đến thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Điều kiện tự nhiên

B. Đặc điểm kinh tế

C. Đặc điểm chính trị

D. Đặc điểm chủng tộc

Câu 10. Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện:

1. Trung Quốc.        2. Ai Cập.

3. Ấn Độ.                4. Lưỡng Hà.

A. 1,2,4,3.                        B. 2,4,3,1.

C. 2,4,1,3.                        D. 2,3,4,1.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 D

 D

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 15.

Cách giải:

Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông bao gồm:

- Quý tộc: thuộc giai cấp thống trị, sống sung túc.

- Nông dân công xã: bộ phận đông đảo, có vai trò to lớn trong sản xuất.

- Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội, làm việc nặng nhọc hậu hạ quý tộc.

Chọn đáp án: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Các quốc gia cổ đại phương Đông đều đã được hình thành từ khoảng thiên niên kỉ thứ IV – III TCN.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 13.

Cách giải:

Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn:

- Ai Cập: sông Nin.

- Hàng chục nước lớn nhỏ của người Su-me ở Lưỡng Hà: sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát.

- Ấn Độ: sông Ấn và sông Hằng.

- Nhà Hạ: sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 15.

Cách giải:

Trong quá trình phân hóa xã hội, đứng đầu giai cấp thống trị là những ông vua chuyên chế và đội ngũ đông đảo quý tộc, quan lại, chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 16.

Cách giải:

Chế độ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên, trong đó vua là ngươi đứng đầu có quyền lực tối cao gọi là chế độ chuyên chế cổ đại. (hay còn gọi là thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền).

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 15, loại trừ.

Cách giải:

Từ thiên niên kỉ IV đến thiên niên kỉ III TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đều được hình thành ở lưu vực sông Nin, sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát, sông Ấn, sông Hằng, sông Hoàng Hà.

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 15, suy luận.

Cách giải:

Bắt nguồn từ nền kinh tế chính của cư dân các nước phương Đông là kinh tế nông nghiệp làm gốc. Hơn nữa, do sống ở cạnh các con sông lớn nên cư dân nơi đây có nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi. Đây là những công việc lớn cần có sự liên kết với nhau, một vài người không thể tự hoàn thành. Vì thế, các bộ lạc có mối quan hệ thân thuộc với nhau đã liên minh với nhau thành liên minh bộ lạc.

=> Nhà nước sau đó được lập ra để điều hành và quản lí xã hội. Đứng đầu bộ máy chuyên chế là vua nắm mọi quyền hành trong tay.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 13, suy luận.

Cách giải:

Nông nghiệp là nền kinh tế chủ yếu của các nước phương Đông, các ngành bổ trợ cho nông nghiệp có quy mô nhỏ, chủ yếu là tự phục vụ cho đời sống cúa chính cư dân nơi đó.

=> Kinh tế mang tính chất tự cung tự cấp.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, nhận xét.

Cách giải:

- Đáp án A, B: quy định sáng tạo ra thiên văn, lịch pháp học và chữ viết.

- Đáp án C: quy định quy mô của các công trình kiến trúc.

- Đáp án D: không chi phối hay quy định đặc điểm của các thành tựu văn hóa thời kì này.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: sắp xếp.

Cách giải:

2. Ai Cập (3200 năm TCN)          

4. Lưỡng Hà (thiên niên kỉ IV TCN)

3. Ấn Độ (thiên niên kỉ III TCN)   

1. Trung Quốc (thếp kỉ XXI TCN)                

Chọn đáp án: B (2,3,4,1)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí