Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 sử 10 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Cư dân ở đâu trên thế giới là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?

A. Tây Á và Nam Âu.

B. Trung Quốc, Việt Nam.

C. Đông Phi và Bắc Á.

D. Đông Nam Á.

Câu 2. Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?

A. Sắt.                       B. Đồng thau.

C. Đồng đỏ.                D. Thiếc.

Câu 3. Trong xã hội nguyên thủy, sản phẩm dư thừa của xã hội xuất hiện được giải quyết như thế nào?

A. Chia đều cho mọi người trong xã hội.

B. Vứt bỏ hết những sản phẩm dư thừa.

C. Dừng sản xuất để tiêu thụ hết sản phẩm thừa.

D. Những người có chức vị trong xã hội chiếm làm của riêng.

Câu 4. Tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người là gì?

A. Công xã

B. Bầy người

C. Thị tộc và bộ lạc

D. Cộng đồng

Câu 5. Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là

A. khai khẩn được đất hoang.

B. đưa năng suất lao động tăng lên.

C. sản xuất đủ nuôi sống xã hội.

D. tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội.

Câu 6. Hệ quả nào sau đây không phải do sự xuất hiện sản phẩm dư thừa tạo ra?

A. Xuất hiện tư hữu.

B. Xuất hiện giai cấp.

C. Xuất hiện phân hóa giàu nghèo.

D. Xuất hiện thương mại, trao đổi hàng hóa.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tại sao nói công cụ lao động bằng sắt ra đời góp phần làm cho xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời?

Câu 2. (2 điểm) Thế nào là thị tộc, bộ lạc?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 A

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam Âu là những người đầu tiên biết đúc và sử dụng đồ sắt.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Đồng đỏ là kim loại được sử dụng sớm nhất vào khoảng 5500 năm trước đây.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 11.

Cách giải:

Trong xã hội, mỗi thành viên có nhứng chức phận khác nhau. Ban đầu, một số người được cử chỉ huy dân binh, chuyên trách về lễ nghi hoặc điều hành các công việc chung của thị tộc, bộ lạc (xây đền, làm nhà, làm đường, đắp đế…). Những người này lợi dụng chức phận để chiếm một phần sản phẩm xã hội cho riêng mình khi chi dùng các công việc chung.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 9, suy luận.

Cách giải:

Tổ chức xã hội đầu tiên của con người là thị tộc và bộ lạc.

- Thị tộc: gồm 2-3 thế hệ có chung dòng máu.

- Bộ lạc: tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 10, suy luận.

Cách giải:

Vào buổi đầu của thời đại kim khí, con người sản xuất không những đủ sống ở mức còn thấp của hàng ngàn năm trước mà còn tạo ra được một lương sản phẩm dư thừa thường xuyên. Đây là kết quả lớn nhất của việc cong người sủ dụng công cụ bằng kim khí.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 10, 11, loại trừ.

Cách giải:

Sự xuất hiện sản phẩm dư thừa => xuất hiện tư hữu => phân hóa giàu nghèo => xuất hiện giai cấp.

Sản phẩm dư thừa xuất hiện chưa dẫn đến sự xuất hiện thương mại, trao đổi hàng hóa.

Chọn đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 10, 11, suy luận.

Cách giải :

- Khoảng 3000 năm trước đây, con người biết sử dụng công cụ lao động bằng đồ sắt.

- Khai phá đất đai, mở rộng diện tích canh tác,… năng suất lao động tăng, của cải dư thừa.

- Một số người lợi dụng chức vụ, quyền hạn lấy của chung làm của riêng từ đó tư hữu ra đời. Trong xã hội có sự phân chia giai cấp dẫn đến nhà nước ra đời.

Câu 2.

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 9.

Cách giải:

* Thị tộc:

- Là nhóm người gồm 2 - 3 thế hệ già trẻ có chung dòng máu, “cùng họ” sống chung với nhau.

- Quan hệ trong thị tộc: con cháu có thói quen tôn kính lớp ông bà, cha mẹ. Ngược lại, ông bà, cha mẹ đều chăm lo, bảo đảm nuôi dạy tất cả con cháu của thị tộc.

* Bộ lạc:

- Là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng có một nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

- Quan hệ giữa các thị tộc trong một bộ lạc là gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí