Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Đề bài

Câu 1: (3.0 điểm)

“Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (Quang Trung) và sau ngày chiến thắng, chính thức xây dựng … theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc. (Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 - trang 119)

1.1. Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống của đoạn văn trên.

1.2. Trình bày những hiểu biết của em về các chính sách đã thực hiện trong thời kỳ này. Em có nhận xét gì về các chính sách trên?

Câu 2: (4.0 điểm)

So sánh cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ theo bảng sau: (Học sinh kẻ lại mẫu vào giấy làm bài)

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Mục tiêu

 

 

Lãnh đạo

 

 

Lực  lượng tham gia

 

 

Hình thức

 

 

Thể chế chính trị

 

 

Tính chất

 

 

Câu 3: (3.0 điểm)

3.1. Hãy cho biết bức tranh biếm họa bên phản ánh hiện thực gì của nước Pháp trước năm 1789?

3.2. Với bức tranh biếm họa trên có người nhận xét nước Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc. Hãy chứng minh nhận xét trên?

3.3. Theo em sự khủng hoảng xã hội sâu sắc nêu trên có đủ điều kiện cho cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ hay không? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

“Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (Quang Trung) và sau ngày chiến thắng, chính thức xây dựng … theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc. (Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 - trang 119)

1.1.Từ còn thiếu của đoạn văn trên: Vương triều mới (Tây Sơn)

1.2. Trình bày những hiểu biết:

–  Từ khi lên ngôi vua (1778), Nguyễn Nhạc bắt đầu hưởng thụ và tha hóa.

–  Sau ngày chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung chính thức xây dựng vương triều mới, cai trị từ Quảng Nam trở ra Bắc. Do đó, những chính sách tiến bộ của vua Quang Trung không tạo được ảnh hưởng lớn trên phạm vi cả nước.

–  Chính quyền các trấn được thành lập.

–  Vua Quang Trung ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ, tổ chức lại giáo dục thi cử.

–  Quân đội được tổ chức quy củ và trang bị vũ khí tối tân.

–  Đất nước dần dần được ổn định. Vua Quang Trung đặt quan hệ hòa hảo với nhà Thanh, Lào và Chân Lạp.

–  16/9/1792: vua Quang Trung đột ngột qua đời, triều đình Tây Sơn suy yếu dần.

–  1802: các vương triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ vì bị Nguyễn Ánh tấn công liên tục.

Nêu nhận xét:

+ Các chính sách trên mang tính tiến bộ.

+ Không tạo được ảnh hưởng lớn trên phạm vi cả nước

Câu 2.

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Mục tiêu

Đánh đổ chế độ phong kiến tại nước Anh.

Đánh đổ chế độ cai trị của thực dân Anh tại thuộc địa.

Lãnh đạo

Quý tộc mới và tư sản.

Tư sản Bắc Mỹ.

Lực lượng tham gia

Quý tộc mới, tư sản, nông dân, dân nghèo thành thị.

Tư sản và nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Hình thức

Là cuộc nội chiến

Chiến tranh giải phóng dân tộc

Thể       chế chính trị

Quân chủ lập hiến.

Cộng hòa liên bang.

Tính chất

Cách mạng tư sản chưa triệt để.

Cách mạng tư sản.

Câu 3. 

3.1. 

- Tình cảnh của người nông dân trong xã hội Pháp trước cách mạng

3.2. 

- Pháp là nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Louis XVI.

- Xã hội chia làm ba đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

-  Tăng lữ và Quý tộc (thiểu số) không phải đóng thuế, hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi nên muốn duy trì chế độ phong kiến.

- Đẳng cấp thứ ba (tư sản, nông dân, bình dân thành thị) không có quyền chính trị, phải đóng mọi thứ thuế nên chống phong kiến triệt để.

- Nhận xét: nước Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc.

3.3.

- Mặc dù nước Pháp lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc, nhưng vẫn không đủ điều kiện cho cuộc cách mạng tư sản Pháp bùng nổ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu