Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 sử 10 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Công trình kiến trúc nào được xây dựng ở thời kì Vương triều Hồi giáo Đê – li được người được thời đánh giá là “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV?

A. kinh đô Đê-li.

B. cổng lăng A-cơ-ba.

C. thành phố Delhi.

D. thành phố Mumbai.

Câu 2. Vương triều Mô-gôn đóng vai trò gì trong tiến trình chế độ phong kiến Ấn Độ?

A. thời kì đầu tiên

B. thời kì cuối cùng

C. thời kì tồn tại dài nhất.

D. thời kì khủng hoảng.

Câu 3. Biên pháp được hầu hết các vị vua thuộc vương triều Mô – gôn thực hiện để cai trị đất nước là

A. dùng quyền chuyên chế, độc đoán với nhiều hình phạt khắc nghiệt.

B. cải cách chế độ thuế khóa và miễn thuế theo định kì 3 năm/lần.

C. cải cách ruộng đất, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nông dân.

D. thực hiên chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa.

Câu 4. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng                B. Acơba

C. Babua                         D. Giahanghia

Câu 5. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đêli là

A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ

B. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Arập Hồi giáo)

C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á

D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á

Câu 6. Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba - vị vua thứ tư của vương triều Môgôn - là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?

A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng

B. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo

C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế

D. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nêu những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 A

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 42.

Cách giải:

Dưới thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li, trải qua 6 đời vua chinh chiến nhiều hơn xây dựng nhưng Kinh đô Đê-li đã trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế ki XIV, như một người đương thời nhận xét sau khi đã đi nhiều nơi.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 43.

Cách giải:

Vương triều Mô-gôn (1526 – 1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 44.

Cách giải:

Hầu hết các vị vua thuộc Vương triều Mô-gôn đều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị một đất nước rộng lớn nhưng đa dạng, phân tán. Một số vị vua đã dùng biện pháp đàn áp quyết liệt, hình phạt khắc nghiệt để bắt nhân dân phục tùng, đóng thuế và lao dịch nặng nề, bắt các quý tộc có ý muốn chống đối phải vâng lời.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 43.

Cách giải:

Đến thời cháu nội của Ti-mua Leng là Ba-bua đã thực hiện được việc đánh chiếm Đê-li, lập ra một vương triều mới, gọi là vương triều Mô-gôn (Mông Cổ).

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 43, suy luận.

Cách giải:

Điều quan trọng ở thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li là:

- Sự phát hiện giao nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hinđu giáo và A-rập Hồi giáo. Sự giáo lưu văn hóa Đông - Tây được thúc đẩy hơn.

- Các thương nhân Ấn Độ mang Hồi giáo đến một số nơi, một số nước Đông Nam Á, nơi mà một vài cộng đồng nhỏ Hồi giáo A-rập mang đến từ trước đã được gia tăng sâu đậm hơn với thương nhân Ấn Độ đạo Hồi.

=> Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đê-li là: diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ, Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 43, suy luận.

Cách giải:

Những chính sách tích cực mà A-cơ-ba (1556 – 1605) thực hiện trên nhiều lĩnh vực: xây dựng chính quyền và tuyển chọn quan lại; xây dựng khối đoàn kết dân tộc, hạn chế sự bóc lột quá đáng; đo đạc ruộng đất, định ra mức thuế hợp lí; khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định., kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

=> Vì thế A-cơ-ba được coi là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử là do ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng.

Chọn đáp án: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 42.

Cách giải:

Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li:

* Hoàn cảnh ra đời:

- Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại cuộc tấn công của người Hồi giáo gốc Thổ.

- Năm 1055, người Thổ đánh chiếm Bát-đa lập nên vương triều Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà.

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li.

* Chính sách thống trị:

- Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.

- Tự dành cho mình quyền ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

- Mặc dù đã cố gắng thi hành nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo không thể làm tan đi nỗi bất bình của nhân dân.

* Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li:

- Kinh đô Đê-li được xây dựng trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV.

- Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

- Hồi giáo có cơ hội được truyền bá đến một số nước ở Đông Nam Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.