Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 sử 10 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Con sông nào được xem là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ?

A. Sông Ấn                B. Sông Hằng

C. Sông Gôđavari       D. Sông Namada

Câu 2. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

A. Vương triều Asôca

B. Vương triều Gúpta

C. Vương triều Hácsa

D. Vương triều Hậu Gúpta

Câu 3. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

A. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)

B. Thời kì Gúpta (319 – 606) đến thời kì Magađa (thế kỉ VII)

C. Thời kì Hácsa (606 – 647) đến thời kì Magađa (thế kỉ VIII)

D. Thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)

Câu 4. Người sáng lập nên đạo Phật ở Ấn Độ là

A. Bimbisara

B. Asôca

C. Sít-đác-ta (Sakya Muni).

D. Gúpta

Câu 5. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

A. Thời vua Bimbisara

B. Thời vua Asôca

C. Vương triều Gúpta

D. Vương triều Hácsa

Câu 6. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ

A. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

B. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

C. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo

Câu 7. Loại văn tự phát triển sớm nhất ở Ấn Độ là

A. Chữ Brahmi – chữ Phạn

B. Chữ Brahmi – chữ Pali

C. Chữ Phạn và kí tự Latinh

D. Chữ Pali và kí tự Latinh

Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì

A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ

B. Tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ

C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ

D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển

Câu 9. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa” bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới

Câu 10. Công trình kiến trúc ở Việt Nam ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống Ấn Độ là

A. Chùa Một Cột     B. Ngọ Môn (Huế).

C. tháp Phổ Minh    D. tháp Chăm.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

D

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 37.

Cách giải:

Con sông Ấn (Indus) thuộc vùng Tây Bắc Ấn Độ, nhờ nó mà có tên gọi Ấn Độ và lãnh thổ Ấn Độ, là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Đấu Công nguyên, miền Bắc Ấn Độ đã được thống nhất lại, bước vào một thời kì mới phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ - thời Vương triều Gúp – ta.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua gần 150 năm (319 – 467), vẫn giữ được sự phát tiển và nét đặc sắc cả dưới thời hậu Gúp-ta (467 – 606) và Vương triều Hác – sa tiếp theo (606 – 647), tức là từ thế kỉ IV đến thế kỉ VII. Nét đặc sắc nổi bật của thời kì này là sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Ở Bắc Ấn Độ, thành phố Ki-pi-la-va-xtu là quê hương của nhà hiền triết Sít – đác – ta, sau trở thành Phật tổ, hiệu là Sa-ky-a Mu-ni (Thích Ca Mâu Ni).

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 39.

Cách giải:

Đạo Phật được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca, tiếp tục dưới các triều đại Gúp – ta và Hác – sa, đến thế kỉ VII.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 39, suy luận.

Cách giải:

Vương triều Gúp-ta có vai trò to lớn trong việc thống thống nhất Ấn Độ, bằng chứng là:

- Tổ chức các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước Ấn Độ.

- Thống nhất miền Bắc Ấn Độ và gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ.

Vương triều Gúp – ta không thống nhất được về mặt tôn giáo giữa các vùng miền, các tôn giáo ở Ấn Độ đa dạng, định hình và phát triển dưới thời kì này.

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 40, suy luận.

Cách giải:

Người Ấn Độ sớm đã có chữ viết, như chữ cổ vùng sông Ấn từ năm 3000 TCN, chữ cổ vùng sông Hằng có thể có từ 1000 năm TCN. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ Brahmi, rồi nâng nên sáng tạo thành chữ Phạn (Sancrit).

=> Chữ Brahmi – chữ Phạn loai văn tự phát triển sớm nhất ở Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 40, suy luận.

Cách giải:

Ngôn ngữ Phạn được dùng phổ biến dưới thời Gúp – ta trong việc viết văn bia. Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để truyền tải, truyền bá văn hóa, văn học Ấn Độ. Đây cũng là ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Lãnh thổ Ấn Độ có hình tam giác ngược, hai bên giáp biển, cạnh phía Bắc nối với châu Á, nhưng lại ngăn cách bởi dãy núi cao nhất thế giới – dãy Hi-ma-lay-a. Hai bên bờ biển lại có hay dãy núi Đông Gát và Tây Gát, ngăn cách bởi cao nguyên Đê-can. Do toàn núi cao, rừng rậm nên lãnh thổ Ấn Độ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây. Chính sự chia cắt này đã quy định đặc điểm của văn hóa truyền thống Ấn Độ, đa dạng, phong phú, thể hiện rõ nhất thông qua tín ngưỡng, tôn giáo.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Tháp Chăm, hay còn gọi là tháp Chàm, là một dạng công trình thuộc thể loại kiến trúc đền tháp Champa, thuộc kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc Chàm (còn gọi là dân tộc Chăm sinh sống ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay). Các đền tháp Champa phản ánh đầy đủ và chân thực hoàn cảnh văn hoá Champa từ giai đoạn đầu tiếp thu những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ cho đến giai đoạn thích nghi, tiếp biến và trỗi dậy mạnh mẽ tính bản địa và sự giao lưu thường xuyên về mặt văn hóa bên cạnh các mặt kinh tế - chính trị với các dân tộc liền kề.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí