Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Chọn đáp án đúng:

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của quá trình phát triển công nghiệp Đức cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

A. Phổ biến các tơrớt khổng lồ.

B. Gắn tổ chức độc quyền với tư bản công nghiệp.

C. Hình thành các tổ chức độc quyền sớm.

D. Tiến bộ chậm hơn các nước khác.

Câu 2. Cho đến năm 1900, tổng sản lượng công nghiệp Đức ở vị trí nào trên thế giới?

A. thứ hai.                   B. thứ ba.

C. thứ tư.                    D. thứ năm.

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến tình trạng suy giảm của công nghiệp Anh so với các nước Đức, Mỹ từ cuối thập niên 70?

A. Do thiếu vốn đầu tư của nhà nước.

B. Do sự lạc hậu của máy móc, thiết bị sản xuất.

C. Do mất dần thuộc địa ở châu Phi.

D. Do khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Câu 4. Tại sao Lênin lại nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân?

A. Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu.

B. Anh thu được nhiều lợi nhuận từ thuộc địa.

C. Anh chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản.

D. Anh tiến hành xâm lược thuộc địa sớm nhất.

Câu 5: Nối tên các nước đế quốc tương ứng với thể chế chính trị của nước đó.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nêu đặc điểm của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. A

3. B

4. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 179.

Cách giải:

Điểm nổi bật của quá trình phát triển công nghiệp Đức bấy giờ là sự tập trung sản xuất là hình thành các tổ chức độc quyền diễn ra sớm hơn nhiều nước khác ở châu Âu. Hình thức độc quyền phổ biến ở Đức là Cácten và xanhđica.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 178.

Cách giải:

Đến năm 1900, Đức vượt Anh về sản xuất thép. Về tổng sản lượng công nghiệp, Đức dẫn đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 174, suy luận.

Cách giải:

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng suy giảm của công nghiệp Anh so với các nước Đức, Mỹ là do ở Anh máy móc đã xuất hiện sớm hơn các nước khác hàng chục năm, nhiều thiết bị cũ kĩ được tích lại và việc hiện đại hóa rất tốn kém.

Chọn: B

Chú ý:

Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng suy giảm của công nghiệp Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là: Một số lớn tư bản chạy sang thuộc địa, vì ở đây lợi nhuận tư bản đẻ ra nhiều hơn chính quốc. Mặt khác, cướp đoạt thuộc địa có lợi nhiều hơn so với đầu tư cải tạo công nghiệp.

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 174-175, suy luận.

Cách giải:

Lênin nhận định Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu. Từ năm 1815 đến 1914 là khoảng thời gian mà các sử gia cho là “thế kỷ đế quốc” của Anh, họ mở rộng lãnh thổ của mình thêm 10.000.000 dặm vuông Anh (26.000.000 km2) cùng với khoảng 400 triệu người.

Chọn: A

Câu 5:

Phương pháp: sgk trang 174-175, suy luận.

Cách giải:

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 173.

Cách giải:

Đặc điểm của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

+ Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm.

+ Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản.

+ Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa. Sự bất tương xứng giữa tiềm lực kinh tế và thuộc địa làm cho Đức trở thành nước đế quốc hung hăng nhất.

+ Mĩ: “chủ nghĩa đế quốc với những công ti độc quyền”, nhưng giống Đức, ít thuộc địa, có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.