Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Lực lượng sản xuất của các nước tư bản đạt đến trình độ cao vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng 30 đầu thế kỉ XIX.

B. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX.

C. Khoảng 30 năm đầu thế kỉ XX.

D. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XX.

Câu 2. Nhân tố nào giúp con người khám phá được năng lượng vô tận của thiên nhiên để phục vụ cho đời sống?

A. Các phát minh khoa học.

B. Cuộc phát kiến địa lí.

C. Thành tựu cải cach kinh tế.

D. Cách mạng chất xám.

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu ngành hàng không ra đời?

A. Sử dụng lò Bét-xme và Mác-tanh đẩy nhanh quá trình sản xuất thép.

B. Tháng 12/1903, anh em người Mĩ đã chế tạo những chiếc máy bay đầu tiên.

C. Năm 1840, William Samuel Henson vẽ một họa đồ máy bay hoàn chỉnh.

D. Năm 1848, máy bay của Stringfellow đã bay được vài mét.

Câu 4. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp ở các nước tư bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?

A. Phương pháp canh tác được cải tiến.

B. Sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất.

C. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”.

D. Sử dụng phân bón hóa học.

Câu 5. Nhân tố nào đưa đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế ở các nước tư bản?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng lãnh thổ.

B. Công nghiệp quân sự phát triển mạnh.

C. Áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

D. Đội ngũ công nhân ngày càng đông đảo.

Câu 6. Những thành tựu khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã mang lại hệ quả gì tích cực?

A. Ứng dụng trong sản xuất vũ khí có khả năng hủy diệt.

B. Chế tạo nhiều phương tiện chiến tranh giết người hàng loạt.

C. Góp phần đưa tới các cuộc chiến tranh thế giới.

D. Tạo ra khối lượng sản phẩm vật chất khổng lồ.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. A

3. B

4. C

5. C

6. D

Câu 1:

Phương pháp: Dựa vào phần khái quát về những thành tựu khoa học – kĩ thuật chính vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX để trả lời.
Cách giải:

Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản đạt đến trình độ phát triển cao.

Chọn: B

Câu 2:

Phương pháp: Dựa vào phần khái quát các thành tựu khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX để trả lời.
Cách giải:

Các phát minh khoa học trong nhiều lĩnh vực: Vật lí, Hóa học, Sinh học, … con người khám phá năng lượng vô tận của thiên nhiên để phục vụ cho đời sống.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 172.

Cách giải:

Tháng 12 - 1903, anh em người Mĩ đã chế tạo những chiếc máy bay đầu tiên. Trên chuyến bay này họ đã chế tạo nhờ sức mạnh của một động cơ chạy bằng xăng. Đây là sự kiện đánh dấu ngành hàng không ra đời.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 172, suy luận.

Cách giải:

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX bao gồm:

- Máy móc được sử dụng nhiều như máy kéo, máy cày, máy gặt...

- Phương pháp canh tác được cải tiến: chế độ luân canh thay thế dần chế độ hưu canh thời phong kiến.

- Việc sử dụng phân hóa học nâng cao năng suất cây trồng.

Chọn: C

Chú ý:

Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp dựa trên những phát minh khoa học của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai (bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX). Cuộc cách mạng này đã đưa đến sự phát triển vượt bậc cho các quốc gia trong nông nghiệp.

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 172, suy luận.

Cách giải:

Những sáng kiến về kĩ thuật trong thời kì cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã mở ra khả năng lớn trong việc thúc đẩy sản xuất. Nhờ ứng dụng những thành tựu mới, sản lượng công nghiệp, nông nghiệp phát triển nhanh chóng.

=> Chú trọng phát minh khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật vào sản xuất là nguyên nhân đưa tới sự phát triển của nền kinh tế các nước tư bản giai đoạn này.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Hệ quả của những thành tựu khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX bao gồm:

- Hệ quả tích cực: Tạo ra một khối lượng sản phẩm vật chất khổng lồ cho xã hội, làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của nhân loại.

- Hạn chế: Nhiều phát minh khoa học được ứng dụng trong sản xuất vũ khí và phương tiện chiến tranh trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plutoni), góp phần đưa đến hai cuộc chiến tranh ở thế kỉ XX, gây tổn thất, đau thương cho nhân loại.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 173.

Cách giải:

Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế quốc:

- Là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

- Nguồn cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt.

- Cung cấp binh lính cho các cuộc chiến tranh.

- Thể hiện sức mạnh của các nước đế quốc,…

 Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.