Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế nước Đức là

A. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển.

B. Thị trường dân tộc không thống nhất.

C. Đất nước thống nhất về lãnh thổ.

D. Bị nước ngoài chiếm đóng.

Câu 2. Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ nước Mĩ bao gồm

A. 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ.

B. các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương.

C. 13 bang ven biển Đại Tây Dương.

D. 30 bang trải rộng từ đông sang tây.

Câu 3: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Đức từ giữa thế kỉ XIX là gì?

A. Kinh tế công nghiệp chưa có bước đột phá mới.

B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh.

C. Phương thức sản xuất phong kiến phổ biến.

D. Trở thành quốc gia phát triển nhất châu Âu.

Câu 4: Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức có ý nghĩa gì quan trọng nhất?

A. Tạo sức mạnh thắng Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ.

B. Thống nhất thị trường dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Góp phần hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu.

D. Có ảnh hưởng đến khuynh hướng quân phiệt của nước Đức sau này.

Câu 5. Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861-1865) không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Tạo điều kiện kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ cuối thế kỉ XIX.

B. Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam.

C. Chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước.

D. Duy trì được chế độ liên bang.

Câu 6: Điểm giống nhau cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

B. Cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

C. Xác lập nền cộng hòa.

D. Giai cấp công nhân là động lực cách mạng.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nêu đặc điểm của nước Mỹ ở giữa thế kỉ XIX?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. D

3. B

4. B

5. C

6. B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 163.

Cách giải:

Đến giữa thế kỉ XIX, nước Đức vẫn trong tình trạng bị chia cắt cới 38 vương quốc lớn nhỏ. Sự không thống nhất của thị trường dân tộc là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế Đức.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 167.

Cách giải:

Từ 13 bang ban đầu, đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ nước Mĩ đã trải rộng tới bờ Thái Bình Dương với 30 bang.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 163.

Cách giải:

Giữa thế kỷ XIX, kinh tế tư bản Đức phát triển nhanh chóng, Đức trở thành nước công nghiệp: đội ngũ công nhân tăng từ 5 lên 18 vạn (1849 - 1859); Béc-lin trở thành trung tâm sáng tạo máy móc.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 164, suy luận.

Cách giải:

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là thống nhất thị trường quốc gia dân tộc, đáp ứng được yêu cầu lịch sử, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Đức.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 169, suy luận.

Cách giải:

Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861-1865) đã xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam, giải phóng sức sản xuất; duy trì được chế độ Liên bang trên cả nước.

=> Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau nội chiến.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: So sánh, nhận xét.

Cách giải:

Cuộc cách mạng tư sản Anh và cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức có điểm giống nhau cơ bản đều là những cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Cả hai cuộc cách mạng đều là sự liên minh giữa quý tộc tư sản hóa và giai cấp tư sản nên nền quân chủ ở Anh và Đức đều không bị xóa bỏ. Đặc biệt là ở Đức, nền quân chủ không những không bị suy yếu mà còn được củng cố vững chắc hơn.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 167, 168.

Cách giải:

Đặc điểm của nước Mỹ ở giữa thế kỉ XIX:

- Giữa thế kỉ XIX, kinh tế Mĩ tồn tại hai hiện tượng: Miền Bắc phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa vào bóc lột nô lệ. Nảy sinh mâu thuẫn giữa miền Nam với miền Bắc.

- Nhờ điều kiện thuận lợi, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, cả công nghiệp và nông nghiệp nhưng chế độ nô lệ lại cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Mâu thuẫn giữa tư sản, trại chủ miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt.

- Phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ ở miền Nam diễn ra mạnh mẽ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.