Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nhân tố nào thúc đẩy con người khám phá được năng lượng vô tận của thiên nhiên phục vụ cho đời sống của mình?

A. Các phát minh khoa học.

B. Cuộc phát kiến địa lí.

C. Thành tựu cải cach kinh tế.

D. Cách mạng chất xám.

Câu 2. Phát minh tạo điều kiện cho con người nghiên cứu được về hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người là của nhà khoa học nào?

A. Lu-i Paster (Pháp).

B. Đác-uyn (Anh).

C. Hăng-ri Béc-cơ-ren.

D. Pap-lốp (Nga).

Câu 3. Phát minh đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học là gì?

A. Phát minh của nhà bác học Lu-i Pa-xtơ.

B. Phát minh của Ma-ri Quy-ri.

C. Học thuyết tiến hóa của Đác-uyn.

D. Định luật tuần hoàn của các nhà bác học Nga Men-đê-lê-ép.

Câu 4. Việc Rơn-ghen phát hiện ra tia X có ý nghĩa gì quan trọng?

A. Chìa khóa tìm hiểu thế giới bên trong nguyên tử.

B. Tìm kiếm nhiều nguồn năng lượng mới.

C. Là ứng dụng quan trọng trong y học.

D. Tìm hiểu cấu trúc của vật chất.

Câu 5. Cách mạng khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX không mang lại hệ quả nào sau đây?

A. thay đổi cơ bản nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

B. dẫn tới sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.  

C. đánh dấu bước tiến mới của chủ nghĩa tư bản.

D. thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế.

Câu 6. Nhà khoa học A. Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ nhưng phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Câu nói này mang thông điệp gì đến cho nhân loại.

A. Hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người.
B. Hãy sáng tạo thêm nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật mới để phục vụ cuộc sống con người.

C. Hãy sử dụng những thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật cho y học để cứu sống con ngưòi.

D. Hãy liên kết các quốc gia để sáng tạo thêm nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật mới để cải tiến sản xuất.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Các tổ chức độc quyền được hình thành như thế nào?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. D

3. D

4. C

5. B

6. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 170.

Cách giải:

Các phát minh khoa học trong nhiều lĩnh vực: Vật lí, Hóa học, Sinh học, … con người khám phá năng lượng vô tận của thiên nhiên để phục vụ cho đời sống.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 171.

Cách giải:

Nhà khoa học Pap-lốp người Nga đã có những thí nghiệm về những phản xạ có điều kiện => Nghiên cứu được về hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 171.

Cách giải:

Trong lĩnh vực hóa học, định luật tuần hoàn của nhà bác học Nga Men-đe-lê-ép đã đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học.

Chọn: D

Chú ý:

- Phát minh của nhà bác học Lu-i Pa-xtơ trong lĩnh vực sinh học giúp chế tạo thành công vắcxin phòng bệnh chó dại.

- Phát minh của Ma-ri Quy-ri trong lĩnh vực vật lí đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng hạt nhân.

- Học thuyết tiến hóa của Đác-uyn trong lĩnh vực sinh học giải thích được nguồn gốc chung của sinh giới và sự tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên.

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 171.

Cách giải:

Việc Rơn-ghen (Đức) phát hiện ra tia X vào năm 1985 mang ý nghĩa: tạo ra nhiều ứng dụng quan trọng trong y học: chẩn đoán chính xác bệnh tật, biết hướng điều trị nhằm phục hồi sức khỏe cho con người.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 172, suy luận.

Cách giải:

Những tiến bộ khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến mới của chủ nghĩa tư bản giai đoạn này. Biểu hiện sự phát triển của chủ nghĩa tư bản giai đoạn này là hình thành các công ty độc quyền lũng lạn nền kinh tế.

=> Thời kì này chưa có sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.

Chọn: B

Chú ý:

Các công ty độc quyền hình thành cũng là mốc đánh dấu chủ nghĩa tư bản độc quyền xác lập.

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, liên hệ.

Cách giải:

Việc sử dụng nhưng thành tựu khoa học - kĩ thuật nhằm phục vụ cho cuộc sống con người, tuy nhiên chính những thành tựu đó cũng được sử dụng để trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng được lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plutoni). Vì thế, câu nói trên thể hiện mong muốn của nhà khoa học Nô-ben là hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 172, 173 để trả lời.

Cách giải

- Cuối thế kỉ XIX, việc sử dụng nguồn năng lượng mới cùng những tiến bộ kỹ thuật tạo ra khả năng xây dựng các ngành công nghiệp trên quy mô lớn. Để tập trung nguồn vốn lớn đủ sức cạnh tranh, các nhà tư bản thành lập các công ti độc quyền.

- Các công ti nhỏ bị thu hút vào các công ti lớn.

 Nhiều tổ chức độc quyền ra đời lũng đoạn đời sống kinh tế của các nước tư bản.

- Sự tập trung sản xuất cũng diễn ra trong lĩnh vực ngân hàng. Một vài ngân hàng lớn khống chế mọi hoạt động kinh doanh trong cả nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí