Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 10 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 10 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là ai?

A. Timua Leng.              B. Acơba.

C. Babua.                       D. Giahanghia.

Câu 2. Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á?

A. Lúa nước.                  B. Lúa mạch.

C. Ngô.                           D. Ngô, kê.

Câu 3. Quốc gia cổ hình thành nên nước Việt Nam ngày nay?

A. Âu Lạc, ChămPa, Phù Nam.

B. Chămpa.    

C. Âu Lạc, ChămPa, Chân Lạp.

D. Phù Nam.

Câu 4. Nét nổi bật của nền văn hóa Đông Nam Á?

A. Mang tính bản địa sâu sắc.

B. Chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.

C. Chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc.

D. Tiếp thu có chọn lọc văn hóa nên ngoài, xây dựng nền văn hóa riêng và độc đáo

Câu 5. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia?

A. Môn.                         B. Khơme.

C. Chăm.                       D. Thái.

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia?

A. Nằm trên một cao nguyên rộng lớn.

B. Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ.                   

C. Xung quanh là rừng và cao nguyên.

D. Giữa là Biển Hồ với những cánh đồng phì nhiêu.

Câu 7. Đế quốc Roma sụp đổ gắn liền với sự kết thúc của

A. chế độ chiếm nô.

B. chế độ nô lệ.

C. thời kì phát triển của đế quốc Rôma

D. cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột.

Câu 8. Nguồn gốc hình thành giai cấp nông nô?

A. Nông dân và nô lệ.

B. Chủ nô Rôma.

C. Nô lệ.

D. Nông dân công xã.

Câu 9. Hãy tìm hiểu và cho biết vương quốc Phrăng chính là tiền thân của các quốc gia nào hiện nay?

A. Anh, Pháp, Đức.

B. Pháp, Đức, Italia.

C. Pháp, Hi Lạp, Italia.

D. Pháp, Đức, Ba Lan

Câu 10. Ai là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới?

A. Magienlang.             B. Côlombo.

C. Điaxo.                     D. Vasco đờ Gama.

Câu 11. Ai là người phát hiện châu Mĩ?

A. Magienlăng.            B. Côlômbô.

C. Điaxơ.                    D. Vascô đờ Gama.

Câu 12. Hệ quả tiêu cực do phát kiến địa lí đem lại?

A. Buôn bán nô lệ.

B. Chế độ nô lệ.

C. Sự giao lưu văn hóa.

D. Buôn bán vũ khí.

Câu 13. Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh của giai cấp nào chống lại chế độ phong kiến?

A. Tư sản.             B. Lãnh chúa

C. Nông nô.           D. Nông dân.

Câu 14. Các giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Đông bao gồm

A. Quý tộc, quan lại, nông dân công xã.

B. Vua, quý tộc, nô lệ.

C. Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.

D. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

Câu 15. Sản xuất nông nghiệp ở khu vực Địa Trung Hải chủ yếu là

A. Trồng trọt lương thực, thực phẩm.

B. Chăn nuôi gia súc, gia cầm.

C. Trồng những cây lưu niên có giá trị cao như nho, ô lia, cam chanh.

D. Trồng cây nguyên liệu phục vụ cho các xưởng sản xuất.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày những nét chính về lịch sử vương quốc Campuchia? (3 điểm)

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. C

2. A

3. A

4. D

5. B

6. A

7. A

8. A

9. B

10. A

11. B

12. A

13. A

14. D

15. C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 45

Cách giải:

Đến thời cháu nội của Timua Leng là Babua đã thực hiện được việc đánh chiếm Đê-li, lập ra vương triều mới gọi là Vương triều Mô-gôn.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 46.

Cách giải:

Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, từ xa xưa con người đã biết trồng lúa và loại cây lương thực khác. Cây lúa nước là cây lương thực chính nên còn gọi là nông nghiệp lúa nước.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 75.

Cách giải:

Các quốc gia cổ hình thành nên đất nước Việt Nam ngày nay là: Âu Lạc, ChămPa và Phù Nam.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 46, suy luận.

Cách giải:

Sự phát triển của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á một phần gắn liền với tác động về mặt kinh tế của các thương nhân Ấn và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Các nước Đông Nam Á đã tiếp thu và vận dụng văn hóa Ấn Độ để phát triển sáng tạo văn hóa của dân tộc mình.

=> Nét nổi bật của văn hóa Đông Nam Á là: tiếp thu có chọn lọc văn hóa nên ngoài, xây dựng nền văn hóa riêng và độc đáo

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là người Khơme

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 50, loại trừ.

Cách giải:

Đất nước Cam-pu-chia như một lòng chảo khổng lồ, xung quanh là rừng và cao nguyên bao bọc, còn đáy chảo là Biển Hồ và vùng phụ cận với những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ.

=> Loại trừ đáp án: A

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 55.

Cách giải:

Khi người Giec-man tràn xuống xâm chiếm, đế quốc Rô-ma bị diệt vong. Chế độ chiếm nô kết thúc ở khu vực Địa Trung Hải, thời đại phong kiến bắt đầu ở châu Âu.

Chọn: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải:

Với những hoạt động của người Giéc-man, nô lệ và nông dân thì biến thành nông nô, phụ thuộc vào lãnh chúa.

Chọn: A

Câu 9.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Vương quốc Phrăng chính là tiền thân của các quốc gia Pháp, Đức, Italia hiện nay.

Chọn: B

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Magienlang là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quang thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522.

Chọn: A

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 61.

Cách giải:

Côlômbô được coi là người phát hiện ra châu Mĩ.

Chọn: B

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang 62.

Cách giải:

Hệ quả tiêu cực do phát kiến địa lí đem lại là nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Chọn: A

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến, xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp này.

Chọn: A

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 15.

Cách giải:

Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông bao gồm:

- Quý tộc: thuộc giai cấp thống trị, sống sung túc.

- Nông dân công xã: bộ phận đông đảo, có vai trò to lớn trong sản xuất.

- Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội, làm việc nặng nhọc hậu hạ quý tộc.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 20.

Cách giải:

Đất đại ở Địa Trung Hải thuận tiện hơn cho việc trồng các loại cây lưu niên, có giá trị cao như: nho, ô liu, cam, chanh,…

Chọn đáp án: C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk lịch sử 10, trang 50-52

Cách giải:

Những nét chính về lịch sử vương quốc Campuchia:

* Điều kiện tự nhiên, dân cư:

- Đất nước Campuchia như một lòng chảo khổng lồ, xung quanh là rừng cao nguyên bao bọc, còn đáy chảo là Biển Hồ và vùng phụ cận với những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ.

- Tộc người chiếm đa số là Khơme.

* Quá trình phát triển:

- Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.

- Từ thế kỉ VI đến VIII, lập nước Chân Lạp.

- Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Campuchia (thời kì Ăng-co huy hoàng) - sau này lấy tên Ăng-co đặt tên cho thời kì dài nhất và phát triển nhất của nước Campuchia phong kiến.

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.

+ Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê Nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai => Thế kỉ X - XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

+ Kinh đô Ăng-co với đền tháp đồ xộ như Ăng-co Vát, Ăng-co Thom.

- Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơme bỏ kinh đô Ăng-co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh) => Chính quyền phong kiến Campuchia luôn phải đối phó với những cuộc tấn công từ bên ngoài và mưu sát, tranh giành địa vị lẫn nhau => đất nước suy kiệt khi thực dân Pháp đến xâm lược (1863).

* Văn hóa: rất độc đáo

- Có chữ viết riêng từ chữ Phạn. Các bài văn bia ngoài phần mở đầu theo thói quen viết bằng chữ Phạn, còn phần lớn đều được viết bằng chữ Khơ-me cổ.

- Văn học dân gian và văn học viết phản ánh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.

- Kiến trúc Hin-đu giáo và kiến trúc Phật giáo: tiêu biểu là quần thể Ăng- co Vát và Ăng- co Thom.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí