Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

A – PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Thế nào là Văn hoá Phục hưng?

A. Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp tư sản

B. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đại

C. Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá

D. Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại

Câu 2: Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là gì?

A. Bay-on.                  B. Thạt Luổng

C. Ăng co Thom           D. Ăng co Vát

Câu 3: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?

A. Giai cấp nô lệ

B. Giai cấp nông nô

C. Lãnh chúa phong kiến

D. Giai cấp nông dân tự do

Câu 4: Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu gắn liền với sự kiện nào?

A. Bị bộ tộc Hung-nô xâm chiếm

B. Sự suy yếu của đế quốc Rô ma

C. Các cuộc đấu tranh của nô lệ chống lại chủ nô Rô-ma

D. Quá trình xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma

Câu 5: Một trong những nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến cuộc phát triển địa lí ở thế kỉ XV-XVI?

A. Do xã hội Tây Âu nảy sinh nhiều mâu thuẫn về kinh tế và xã hội

B. Do khoa học- kí thuật lúc này đã có những bước tiến quan trọng

C. Do nhu cầu muốn tiến hành chiến tranh xâm lược các nước

D. Do sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất làm cho nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.

Câu 6: Cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI đã đạt được kết quả ngoài mong muốn con người, đó là gì?

A. Phát hiện ra châu Mĩ

B. Phát hiện ra con đường buôn bán giữa phương Đông và phương Tây

C. Phát hiện ra châu Đại Dương

D. Phát hiện ra vùng đất mới, dân tộc mới

Câu 7: Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?

A. Ấn Độ và các nước phương Đông

B. Nhật Bản và các nước phương Đông

C. Ấn Độ và các nước phương Tây

D. Trung Quốc và các nước phương Đông

Câu 8: Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nào?

A. Giai cấp nông nô

B. Lãnh chúa và nông nô

C. Lãnh chúa và nông dân tự do

D. Địa chủ và nông dân

Câu 9: Văn hoá phục hưng đã đề cao vấn đề gì?

A. Khoa học- xã hội nhân văn

B. Khoa học kĩ thuật

C. Giá trị con người và tự do cá nhân

D. Tôn giáo

Câu 10: Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu được biểu hiện như thế nào?

A. Mỗi lãnh địa có một khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có ruộng đất, ao, hồ, rừng rú, sông đầm, bãi hoang…. để cho nông nô sản xuất

B. Tất cả những vật phẩm cần dùng cho đời sống của lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa

C. Nông nô bị buộc chặt vào ruộng đất phong kiến và lãnh địa, nếu ai bỏ trốn sẽ bị trừng phạt hết sức dã man

D. Đất khầu phần được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu tô thuế.

Câu 11Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã làm gì?

A. Đốt cháy kho tàng của lãnh chúa

B. Bỏ trốn vào rừng

C. Nhẫn nhục chịu đựng

D. Thường xuyên đấu tranh chống lãnh chúa bằng nhiều hình thức khác nhau

Câu 12Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học thiên tài, người ta thường gọi là?

A. Đó là “những con người thông minh”

B. Đó là “những con người vĩ đại’’

C. Đó là “những con người khổng lồ”

D. “Đó là những con người xuất chúng”

Câu 13: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam- pu- chia còn gọi là thời kì gì?

A. Thời kì Ăng-co.

B. Thời kì hoàng kim

C. Thời kì Bay-on

D. Thời kì thình đạt

Câu 14: Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời, đến năm 476 bị bộ tộc nào xâm chiếm?

A. Bị bộ tộc Hung-nô xâm chiếm

B. Bị bộ tộc Giéc-man xâm và Hung –nô xâm chiếm

C. Bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm

D. Bị bộ tộc Tây Gốt xâm chiếm

Câu 15Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì?

A. Chống lại các thế lực phong kiến

B. Bảo vệ thương hội

C. Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển

D. Thúc đẩy hoạt động thương mại

Câu 16: Nước nào là quê hương của phong trào Văn hoá phục hưng?

A. Đức                            B. Pháp

C. I-ta-li-a                       D. Hà Lan

B- PHẦN TỰ LUẬN  

Trình bày sự hình thành, phát triển, thành tựu văn hóa của vương quốc Campuchia?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. A

2. B

3. B

4. D

5. D

6. A

7. A

8. B

9. C

10. B

11. D

12. C

13. A

14. C

15. D

16. C

A – PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Phong trào văn hóa Phục hưng là phục hưng tinh thần của văn hóa Hi Lạp, Rô – ma, góp phần xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 54.

Cách giải:

Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là Thạt Luổng, đây là công trình kiến trúc Phật giáo nhưng lại chịu ảnh hưởng của các tháp Ấn Độ, đồng thời cũng có một dáng vẻ riêng.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa.  Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 55, suy luận.

Cách giải:

Cuối thế kỉ V, đế quốc Rô-ma bị người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm. Năm 476, đế quốc Rô-ma bị diệt vong. Chế độ chiếm nô kết thúc ở khu vực Địa Trung Hải, thời đại phong kiến bắt đầu ở châu Âu.

=> Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu gắn liền với quá trình xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 60, suy luận.

Cách giải:

Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng. Nhưng từ thế kỉ XV, con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải do người A-rập độc chiếm. Vấn đề cập thiết đang được đặt ra là phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và châu Âu. Các cuộc phát kiến địa lí nhằm đáp ứng điều này

=> Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc phát kiến địa lí ở thế kỉ XV – XVI.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 61, suy luận.

Cách giải:

Xuất phát từ mục tiêu ban đầu của các cuộc phát kiến địa lí là: tìm kiếm những con đường mới, những vùng đất mới phục vụ cho nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Nhưng một kết quả ngoài mong muốn của con người đó là: Cô-lôm-bô đã phát hiện ra châu Mĩ.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 61, suy luận.

Cách giải:

Các cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về Ấn Độ và các nước phương Đông. Đây là khu vực giàu có về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là hương liệu, vàng, bạc và thị trường tiêu thụ lớn.

Chọn: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 56.  

Cách giải:

Quan hệ sản xuất phong kiến ở Tây Âu hình thành với sự xuất hiện của hai giai cấp cơ bản là: lãnh chúa, nông nô.

- Lãnh chúa: hình thành từ quý tộc, quan lại, quý tộc tăng lữ vừa có đặc quyền vừa giàu có.

- Nông nô: hình thành từ nô lệ và nông dân.

Chọn: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Phong trào văn hóa Phục hưng chủ trương xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu được biểu hiện: Mọi thứ cần dùng trong lãnh địa từ lương thực, thực phẩm đến quần áo, giày dép, …. đều do nông nô sản xuất. Người ta chỉ mua muối và sắt, hai thứ mà họ chưa tự làm ra được; ngoài ra không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.

Chọn: B

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 58.

Cách giải:

Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã nhiều lần nổi dậy chống lại lãnh chúa bằng nhiều hình thức khác nhau, điển hình là cuộc khởi nghĩa Giăc-cơ-ri nổ ra ở Pháp năm 1358 và Oát Tay-lơ nổ ra ở Anh năm 1381.

Chọn: D

Câu 12.

Phương pháp: Phân tích, liên hệ.

Cách giải:

Thời kì Văn hóa Phục hưng có sự nở rộ của nhiều tài năng trong xã hội, đó là những con người “khổng lồ” về tư tưởng, về tính cách, về sự uyên bác đã xuất hiện và mãi mãi toả ánh hào quang trong lịch sử nhân loại: Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn. Đê-các-tơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn. Lê-ô-na đơ Vanh-xi là hoạ sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng. Vê-na-dơ là nhà giải phẫu danh tiếng; Cô-péc-ních, Ga-li-lê là những nhà thiên văn có nhiều cống hiến lớn cho ngành Thiên văn học. Bê-cơn, Xpi-nô-da, Đê-các-tơ với những tư tưởng triết học duy vật đã tấn công vào thế giới quan thần bí của Giáo hội, xây dựng thế giới quan duy vật…

Chọn: C

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Thời kì phát triển của vương quốc Campuchia là thời kì Ăng-co (802 – 1432).

Chọn: A

Câu 14.

Phương pháp: sgk trang 55.

Cách giải:

Cuối thế kỉ V, đế quốc Rô-ma bị người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm. Năm 476, đế quốc Rô-ma bị diệt vong. Chế độ chiếm nô kết thúc ở khu vực Địa Trung Hải, thời đại phong kiến bắt đầu ở châu Âu.

Chọn: C

Câu 15.

Phương pháp: sgk trang 59, suy luận.

Cách giải:

Trong các thành thị trung đại, các thương nhân châu Âu hàng năm còn tổ chức những hội chợ lớn hoặc cao hơn là thành lập các thương đoàn để trao đổi, buôn bán (thúc đẩy hoạt động thương mại).

Chọn: D

Câu 16.

Phương pháp: sgk trang 63.

Cách giải:

Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là I-ta-li-a.

Chọn: C

B- PHẦN TỰ LUẬN  

Phương pháp: sgk trang 50, 51.

Cách giải:

- Ở Cam-pu-chia tộc người chủ yếu là Khơ me.

- Địa bàn sinh sống ban đầu là phía bắc nước Cam-pu-chia ngày nay trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Công; đến thế kỷ VI Vương quốc người Cam-pu-chia được thành lập.

- Thời kỳ Ăng-co (802 - 1432) là thời kỳ phát triển nhất của vương quốc Cam-pu-chia, họ quần cư ở bắc Biển Hồ, kinh đô là Ăng-co được xây dựng ở tây bắc Biển Hồ.

- Biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt :

+ Về kinh tế : nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp đều phát triển.

+ Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn.

+ Ăng co còn chinh phục các nước láng giềng, trở thành cường quốc trong khu vưc.

- Văn hóa : Sáng tạo ra những chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.

- Kiến trúc, nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc Ăng co.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.