Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tổng của hai số là \(376\). Số thứ hai bằng \(\dfrac{3}{5}\) số thứ nhất. Tìm hai số đó.

a) Số thứ nhất là 141

Số thứ hai là 235

b) Số thứ nhất là 235

Số thứ hai là 141            

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hiệu hai số là 240. Tỉ số giữa hai số là \(\dfrac{7}{{12}}\). Tìm hai số đó.

A. 330 và 570

B. 336 và 576

C. 348 và 588

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ô tô đi trong 5 giờ được 225km. Hỏi ô tô đó đi trong 8 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 320km  

b) 345km  

c) 360km  

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một tổ công nhân có 4 người làm xong một công việc trong 12 ngày. Nếu chỉ có 3 người thì làm xong công việc đó trong mấy ngày? (năng suất làm của mọi người như nhau và không thay đổi).

a) 200 ngày  

b) 18 ngày  

c) 16 ngày  

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\)chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

A. 800m2    

B. 864 m2    

C. 3456 m2   

Câu 6. Mẹ cho hai anh em 40 cái kẹo. Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Hỏi mẹ cho mỗi người bao nhiêu cái kẹo?

Câu 7. Dùng một số tiền để mua gạo tẻ với giá 6000 đồng/1kg thì mua được 30kg. Với số tiền đó mua gạo nếp với giá 900 đồng/1kg thì được bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 8. Mua 5m vải hết 120 000 đồng. Hỏi mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S;           b) Đ

Câu 2. B. 336 và 576.

Câu 3. a) S;       b) S;      c) Đ.

Câu 4. a) S;       b) S;      c) Đ.

Câu 5. B. 864 m2

Câu 6. Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Vậy số kẹo của anh là hai phần thì số kẹo của em là 3 phần.

Tìm giá trị một phần:

\(40 \left( {3 + 2} \right) = 8\)(cái)

Số kẹo của em:

\(8 \times 3 = 24\)(cái)

Số kẹo của anh:

\(8 \times 2 = 16\)(cái)

        Đáp số: em 24 cái ; anh 16 cái.

Câu 7.

Tìm số tiền mua gạo tẻ:

\(6000 \times 30 = 180\,000\)(đồng)

Số gạo nếp mua được:

\(180\,000:9000 = 20\)(kg)

              Đáp số: 20kg.

Câu 8.

Cách 1: Tìm giá tiền mua 1m vải:

\(120\,000:5 = 24\,000\) (đ)

Mua 15 m vải hết số tiền là:

\(24\,000 \times 15 = 360\,000\) (đ)

                  Đáp số: \(360\,000\)đ.

Cách 2: 15m vải gấp 5m vải số lần:

\(15 : 5 = 3\) (lần)

Mua 15m vải hết số tiền là:

\(120\,000 \times 3 = 360\,000\)(đ)

                  Đáp số: \(360\,000\)đ.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu