Đề số 25 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 25 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

Câu 2. Nối phép nhân với kết quả của phép nhân đó:

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

\(57,48 \times 0,8594 + 42,52 \times 0,894\)

A. 8,594                B.85,94              C.859,4

Câu 4. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

Một xe máy trung bình mỗi giờ đi được 36,4km. Hỏi trong 3 giờ 15 phút ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 3 giờ 15 phút = 3,15 giờ

\(36,4 \times 3,15 = 114,66\) (km)  

b) 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

\(36,4 \times 3,25 = 118,3\) (km)  

Câu 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(2 \times 24,36 \times 0,5=\)

b) \(4 \times 42,8 \times 0,25=\)

c) \(0,125 \times 9,6 \times 8=\)

Câu 6. Tìm \(x\)?

a) \(x \times 2,8 + x \times 5,2 = 48\)

b) \(x \times 12,6 - x \times 5,6 = 42\)

c) \(x \times 12,25 - x + x \times 2,75 = 1050\)

Câu 7. Một vườn cây hình bình hành có chiều cao là 16,4m, độ dài đáy gấp rưỡi chiều cao.

a) Tính diện tích vườn đó.

b) Người ta chia mảnh vườn thành 2 khu: khu trồng cây ăn quả có diện tích lớn hơn khu trồng rau xanh là  \(13,44{m^2}\). Tính diện tích mỗi khu.

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S;        b) Đ;         c) Đ;       d) S.

Câu 2.

Câu 3. B. 85,94

Câu 4. a) S;           b) Đ.

Câu 5.

a) \(2 \times 24,36 \times 0,5\)

\( = 0,5 \times 2 \times 24,36\)

\( = 1 \times 24,36 = 24,26\)

b) \(4 \times 42,8 \times 0,25\)

\( = 0,25 \times 4 \times 42,8\)

\( = 1 \times 42,8 = 42,8\)

c) \(0,125 \times 9,6 \times 8\)

\( = 8 \times 0,125 \times 9,6\)

\( = 1 \times 9,6 = 9,6\)

Câu 6.

a) \(x \times 2,8 + x \times 5,2 = 48\)

\(x \times \left( {2,8 + 5,2} \right) = 48\)

\(x \times 8 = 48\)

\(x = 48:8\)

\(x = 6\)

b) \(x \times 12,6 - x \times 5,6 = 42\)

\(x \times \left( {12,6 - 56} \right) = 42\)

\(x \times 7 = 42\)

\(x = 42:7\)

\(x = 6\)

c) \(x \times 12,25 - x + x \times 2,75 = 1050\)

\(x \times \left( {12,25 - 1 + 2,75} \right) = 1050\)

\(x \times 14 = 1050\)

\(x = 1050:14\)

\(x = 75.\)

Câu 7. Đáy gấp rưỡi chiều cao nghĩa là đáy bằng 1,5 lần chiều cao.

Đáy vườn cây là :

\(16,4 \times 1,5 = 24,6\) (m)

a) Diện tích vườn cây :

\(24,6 \times 16,4 = 403,44\,({m^2})\)

b) Diện tích khu trồng rau :

\(\left( {403,44 - 13,44} \right)\,:2 = 195({m^2})\)

Diện tích khu trồng cây :

\(195 + 13,44 = 208,44\,({m^2})\)

                   Đáp số: a) 403,44m2

                               b) 208,44m2 ; 195m2.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu