Đề số 23 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 23 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

a) \(3,45 \times 9 = 31,05\)  

\(3,45 \times 9 = 3,105\)  

b) \(40,08 \times 25 = 100,2\)  

\(40,08 \times 25 = 1002\)  

Câu 2. Đúng chọn Đ, sai chọn S:

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một số nếu giảm đi 5 lần rồi bớt đi 32,5 thì được 41,72. Tìm số đó.

A. 370,1             B. 371,1              C. 4,211

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm \(x\) trong các số tự nhiên \(1, 2, 3, 4\) để có \(2,5 \times x > 7\)

A. \(x = 1\)                       B. \(x = 2\)

C. \(x = 3\)                       D. \(x = 4\)

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 7,24m. Chiều rộng bằng \(\dfrac{1}{3}\)chiều dài.

A. 56,92m          B. 57,82m         C. 57,92m

Câu 6. Một ô tô trung bình mỗi giờ đi được 42,6km.

a) Trong 3 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Ô tô đi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B hết \(4\dfrac{1}{3}\)giờ. Hỏi từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 7. Một chai nước chứa được 0,75 lít nước. Một lít nước nặng 1,05kg. Mỗi vỏ chai nặng 0,2kg.

Hỏi 24 chai đựng đầy nước như vậy nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 8. Tính nhanh biểu thức sau:

\(\left( {1,25 - 0,25 \times 5} \right) \)\(\times \left( {1,1 \times 1,2 \times 1,3 \times 1,4 \times 1,5} \right)\)

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) Đ; S                    b) S; Đ.

Câu 2. a) S;                        b) Đ.

Câu 3. B. 371,1

Câu 4. C. \(x = 3\); D. \(x = 4\)

Câu 5. C. 57,92m

Câu 6. \(4\dfrac{1}{3}\) giờ = \(\dfrac{{13}}{3}\) giờ; 42,6km = 42600m.

a) Trong 3 giờ ô tô đi được :

\(42,6 \times 3 = 127,8\,(km)\)

b) Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài:

\(42600 \times \dfrac{{13}}{3} = 184600\,(m)\)

184600m = 184,6km.

              Đáp số: a) 127,8km ; b) 184,6km.

Câu 7. Số lít nước trong 24 chai :

\(0,75 \times 24 = 18\) (lít)

18 lít nước nặng là :

\(1,05 \times 18 = 18,9\) (kg)

24 vỏ chai nặng là:

\(0,2 \times 24 = 4,8\) (kg)

24 chai nước nặng là :

\(18,9 + 4,8 = 23,7\) (kg)

              Đáp số: 23,7 kg

Câu 8. \(\left( {1,25 - 0,25 \times 5} \right) \)\(\times \left( {1,1 \times 1,2 \times 1,3 \times 1,4 \times 1,5} \right)\)

\( = \left( {1,25 - 1,25} \right) \times \)\(\left( {1,1 \times 1,2 \times 1,3 \times 1,4 \times 1,5} \right)\)

\(= 0 \times 3,6036\)

\(= 0\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu