Đề số 22 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 22 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Tổng hai số thập phân không thể là số tự nhiên  

b) Tổng hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên  

c) Hiệu hai số thập phân không thể là số tự nhiên  

d) Hiệu hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên  

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính: \(48,75 - 8,75 - 12,5 - 7,5 = ?\)

A. 60                    B. 42

C. 24                    D. 20

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) \(36 - 4,5 + 1,5\)

\(= 36 - 6\)

\(= 30\)   

b) \(36 - 4,5 + 1,5\)

\(= 36 - (4,5 – 1,5)\)

\(= 36 - 3\)

\(= 33\)   

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một số thêm 2,1 thì bằng 1,5 thêm 3,4. Hãy tìm số đó.

A. 4,9                   B. 0,6

C. 1,9                   D. 2,8

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trung bình cộng của 3 số là 12. Số thứ nhất là 12,5. Số thứ hai là 12,3.

Tìm số thứ ba.

A. 10,2                B. 11,2                C. 13,2

Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(68,75 - 24,36 - 16,64\)

b) \(46 - 38,29 + 18,29\)

c) \(18,71 - 9,24 + 16,29 - 6,76\)

Câu 7. Tìm \(x\) ?

a) \(41,75 + x + 27,3 = 100,5\)

b) \(x + 27,9 - 93,7 = 48,75\)

Câu 8. Tổng của hai số là 19,1. Nếu giảm số hạng thứ nhất đi 4 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì được tổng mới là 7,4. Tìm hai số đó ?

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S;       b) Đ;        c) S;       d) Đ.

Câu 2. D. 20.

Câu 3. a) S;      b) Đ.

Câu 4. D. 2,8.

Câu 5. D. 11,2.

Câu 6. a) \(68,75 - 24,36 - 16,64\)

\( = 68,75 - \left( {24,36 + 16,64} \right)\)

\( = 68,75 - 40\)

\( = 28,75\)

b) \(46 - 38,29 + 18,29\)

\( = 46 - \left( {38,29 - 18,29} \right)\)

\( = 46 - 20\)

\( = 26\)

c) \(18,71 - 9,24 + 16,29 - 6,76\)

\( = 18,71 + 16,29 - 9,24 - 6,76\)

\( = 35 - \left( {9,24 + 6,76} \right)\)

\( = 35 - 16 = 19.\)

Câu 7.

a) \(41,75 + x + 27,3 = 100,5\)

\(41,75 + 27,3 + x = 100,5\)

\(69,05 + x = 100,5\)

\(x = 100,5 - 69,05 = 31,45\)

b) \(x + 27,9 - 93,7 = 48,75\)

\(x + 27,9 = 48,75 + 93,7\)

\(x + 27,9 = 142,45\)

\(x = 142,45 - 27,9 = 114,55.\)

Câu 8. 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy \(\dfrac{3}{4}\)số hạng thứ nhất là :

\(19,1 - 7,4 = 11,7\)

Số hạng thứ nhất là :

\(11,7:\dfrac{3}{4} = 15,6\)

Số hạng thứ hai là :

\(19,1 - 15,6 = 3,5\)

                    Đáp số: \(15,6 ; 3,5.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu