Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 125cm = 12,5m  

b) 125cm = 1,25m   

c) 348m = 0,348km   

d) 348m = 0,0348km   

e) 2m 15mm = 2,15m   

g) 2m 15mm = 2,015m   

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền vào chỗ chấm : \(0,408k{m^2}=....ha\)

A. 408                           B. 40,8

C. 4,08                          D. 4,008

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7 tạ 8kg = 7,8 tạ  

b) 7 tạ 8kg = 7,08 tạ  

c) 1250kg = 1,25 tấn  

d) 1250kg = 12,5 tấn  

e) 7,0845 tấn = 708,45kg  

g) 7,0845 tấn = 7084,5kg  

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) vào chỗ chấm:

\(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2}...... 0,38ha\)

a)\(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} > 0,38ha\)  

b)\(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} = 0,38ha\)  

c) \(\dfrac{{38}}{{100}}{m^2} < 0,38ha\)  

Câu 5. 

Câu 6. Một bánh xà phòng cân nặng bằng \(\dfrac{3}{5}\) bánh xà phòng và 0,06kg.

Hỏi 48 bánh xà phòng như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 7. Một khu rộng hình chữ nhật có chu vi là 360m. Chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{7}\)chiều dài.

a) Diện tích thửa ruộng là bao nhiêu héc-ta?

b) Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thì thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) S;          b) Đ;         c) Đ;

d) S;          e) S;         g) Đ.

Câu 2. B. 40,8

Câu 3.

a) S;           b) Đ;         c) Đ; 

d) S;           e) S;          g) Đ.

Câu 4. a) S;        b) S;        c) Đ.

Câu 5.

Câu 6. Phân số chỉ 0,06kg so với khối lượng bánh xà phòng:

\(1 - \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5}\) (khối lượng bánh xà phòng)

\(0,06\)kg = \(60\)g.

Bánh xà phòng nặng: \(60:\dfrac{2}{5} = 150\) (g)

Vậy 48 bánh xà phòng như thế nặng:

\(150 \times 48 = 7200\) (g) \(= 7,2\) kg

                     Đáp số: 7,2kg.

Câu 7.

Nửa chu vi thửa ruộng:

\(360 : 2 = 180\) (m)

Chiều rộng thửa ruộng là :

\(180 : (2 + 7) × 2 = 40\) (m)

Chiều dài thửa ruộng :

\(180 – 40 = 140\) (m)

Diện tích thửa ruộng :

\(140 × 40 = 5600\) (m2)

\(5600\)m2 \(= 0,56\)ha.

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

\(75 \times \left( {5600:100} \right) = 4200\) (kg) \(= 4,2\) tấn

                     Đáp số : a) 0,56ha ;

                                    b) 4,2 tấn.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu