Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

a) 6m 6dm = 6,6m  

b) 6m 6dm = 6,06m  

c) 14m 4cm = 14,4m  

d) 14m 4cm = 14,04m  

e) 8dm 8mm = 8,8dm  

g) 8dm 8mm = 8,08dm  

h) 6km 50m = 6,50km  

k) 6km 50m = 6,05km  

Câu 2. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

a) 268kg = 2,68 tạ  

b) 268kg = 26,8 tạ   

c) 350kg = 3,5 tấn   

d) 350kg = 0,35 tấn   

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số vào chỗ chấm \(1234{m^2}= .... ha\)

A. 1,234                     B. 12,34

C. 0,1234                   D. 0,01234

Câu 4. Nối hai số đo diện tích bằng nhau:

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời là đúng:

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 3,5km, chiều rộng bằng \(\dfrac{4}{7}\)chiều dài.

Hỏi diện tích khu vườn đó là bao nhiêu héc-ta?

A. 70ha             B.700ha              C.7000ha

Câu 6. Một xe máy trung bình mỗi phút đi được 600m. Hỏi:

a) Mỗi giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Xe máy đi được 21km 600m thì hết bao nhiêu phút?

Câu 7. Bốn con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày. Hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn bò?

Câu 8. Một khu đất hình vuông có chu vi là 1km. Hỏi diện tích khu đất đó là bao nhiêu héc-ta?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) Đ;       b) S;        c) S;       d) Đ;

e) S;       g) Đ;        h) S;       k) Đ.

Câu 2. a) Đ;        b) S;       c) S;      d) Đ.

Câu 3. C. 0,1234ha

Câu 4.

Câu 5. B.700ha      

Câu 6. 1 giờ = 60 phút; 21km 600m = 21600m.

a) Một giờ xe máy đi được :

\(600 \times 60 = 36000\,(m)\, = 36km.\)

b) Xe máy đi 21600m hết số phút là:

\(21\,600:600 = 36\) (phút)

           Đáp số: a) 36km ; b) 36 phút.

Câu 7. Một ngày con bò ăn hết:

\(1:4 = \dfrac{1}{4}\) (tạ cỏ)

Trong một ngày hai con bò ăn hết:

\(\dfrac{1}{4} \times 2 = \dfrac{1}{2}\) (tạ cỏ)

Trong 30 ngày hai con bò ăn hết:

\(\dfrac{1}{2} \times 30 = 15\) (tạ cỏ)

                Đáp số: 15 tạ cỏ

Câu 8. Cạnh khu đất hình vuông đó là :

\(1:4 = \dfrac{1}{4}\)(km) \(= 250\)m

Diện tích khu đất hình vuông đó là:

\(250 \times 250 = 62500\,({m^2})\)

\(62500\,{m^2} = 6,25ha\)

               Đáp số: 6,25ha.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu