Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết số thập phân \(900,0500\) dưới dạng gọn nhất

A.9,5                         B. 9,05

C. 900,5                    D. 900,05

Câu 2. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

Tìm chữ số \(x\) biết \(\overline {8,6x5}  > 8,675\)

a) \(x = 6\)                   b) \(x = 7\)  

c) \(x = 8\)                   d) \(x = 9\)  

Câu 3. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

a) \(\dfrac{4}{{10}} < 0,40\)  

b) \(\dfrac{4}{{10}} = 0,4\)  

c) \(\dfrac{{1357}}{{1000}} = 1,357\)  

d) \(\dfrac{{1357}}{{1000}} > 1,357\)  

e) \(3\dfrac{5}{{100}} > 3,5\)  

g) \(3\dfrac{5}{{100}} < 3,5\)  

Câu 4. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a) 0,42 ; 0,024 ; 0,042 ; 0,24 ; 0,204 ; 0,402

b) 0,024 ; 0,042 ; 0,204 ; 0,24 ; 0,402 ; 0,42

Câu 5. Đúng chọn Đ, sai chọn S :

Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) vào ô trống:

a) \(78,875 > 78,88\)  

b) \(0,529 < 0,53\) 

c) \(27,68 < 27,592\)  

c) \(53,02 = 53,0200\)  

Câu 6. Tìm số thập phân x biết:

a) \(x + \dfrac{3}{4} = \dfrac{4}{5}\)

b) \(x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{8}\)

c) \(x \times \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{5}\)

d) \(x:\dfrac{5}{8} = \dfrac{1}{{25}}\)

Câu 7. Cho bốn chữ số \(3, 2, 1, 0\). Hãy viết tất cả các số thập phân bé hơn 1 với đủ bốn chữ số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8. Viết đáp số dưới dạng số thập phân.

Trung bình cộng của 3 số là \(\dfrac{5}{8}\). Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ hai là \(\dfrac{1}{4}\).

Tìm ba số đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1. D. 900,05

Câu 2. a) S;       b) S;       c) Đ;       d) Đ.

Câu 3.

a) S;          b) Đ;            c) Đ;

d) S;          e) S;             g) Đ.

Câu 4. a) S;          b) Đ.

Câu 5. a) S;         b) Đ;        c) S;        d) Đ.

Câu 6.

a) \(x + \dfrac{3}{4} = \dfrac{4}{5}\)

\(x\)     \( = \dfrac{4}{5} - \dfrac{3}{4}\)

\(x\)     \( = \dfrac{1}{{20}} = 0,05\)

b) \(x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{8}\)

\(x\)          \( = \dfrac{5}{8} + \dfrac{1}{2}\)

\(x\)          \( = \dfrac{9}{8} = 1,1\)

c) \(x \times \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{5}\)

\(x\)     \( = \dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{6}\)

\(x\)    \( = \dfrac{{24}}{{25}} = 0,96\)

d) \(x:\dfrac{5}{8} = \dfrac{1}{{25}}\)

\(x\)         \( = \dfrac{1}{{25}} \times \dfrac{5}{8}\)

\(x\)         \( = \dfrac{1}{{40}} = 0,025\)

Câu 7. 0,123; 0,132; 0,213; 0,231; 0,312; 0,321.

Câu 8. Số thứ na bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai nên số thứ ba bằng trung bình cộng của cả ba số.

Vậy số thứ ba bằng \(\dfrac{5}{8} = 0,625\).

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :

\(\dfrac{5}{8} \times 2 = \dfrac{5}{4}.\)

Số thứ hai là:

\(\left( {\dfrac{5}{4} - \dfrac{1}{4}} \right):2 = \dfrac{1}{2} = 0,5\)

Số thứ nhất là :

\(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} = 0,75\)

                    Đáp số: Số thứ nhất: 0,75

                                Số thứ nhai là : 0,5

                                Số thứ ba là : 0,625

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu