Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu  \(\left( { > , = , < } \right)\)vào chỗ chấm:

a) 20km 5m ......... 20050m

20km 5m > 20050m 

20km 5m = 20050m 

20km 5m < 20050m 

b) 3kg 15g ......... 3015g

3kg 15g > 3015g 

3kg 15g = 3015g 

3kg 15g < 3015g 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 tấn 25kg = \(3\dfrac{{25}}{{100}}\) tấn  

b) 3 tấn 25kg = \(3\dfrac{{25}}{{1000}}\) tấn  

c) 4km 8m = \(4\dfrac{8}{{10}}\) km  

d) 4km 8m = \(4\dfrac{8}{{1000}}\) km  

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Con lợn nặng hơn con dê 24kg. Biết \(\dfrac{1}{3}\)con dê nặng bằng \(\dfrac{1}{5}\)con lợn. Hỏi cả hai con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A.72kg                B. 96kg               C. 120kg

Câu 4. Bao nhiêu thứ nhất có nhiều hơn bao thứ hai 40kg gạo. Sau khi mỗi bao bán đi 20kg gạo thì số gạo còn lại ở bao thứ hai bằng \(\dfrac{3}{5}\)số gạo ở bao thứ nhất.

Hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 5. Một bồn hoa hình tam giác. Tổng số đo cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai là \(2\dfrac{4}{5}\)m. Tổng số đo cạnh thứ hai và cạnh thứ ba là \(\dfrac{{18}}{5}m\). Tổng số đo cạnh thứ ba và cạnh thứ nhất là \(3\dfrac{2}{{10}}m\). Tính số đo mỗi cạnh của bồn hoa.

Lời giải chi tiết

Câu 1. a) S; S; Đ

b) S; Đ; S

Câu 2. a) S ;   b) Đ ;   c) S ;   d) Đ.

Câu 3. B. 96kg

Câu 4. Nhận xét: Sau khi mỗi bao bán đi 20kg, hiệu số kg hai bao không đổi vẫn là bao thứ nhất hơn bao thứ hai 40kg.

Số kg gạo ở bao thứ hai lúc sau:

\(40:\left( {5 - 3} \right) \times 3 = 60\,(kg)\)

Số gạo ở bao thứ hai lúc đầu:

 60 + 20 = 80 (kg)

Số kg gạo ở bao thứ nhất lúc đầu:

 80 + 40 = 120 (kg)

              Đáp số: Bao thứ nhất: 120 kg;

                            Bao thứ hai: 80kg.

Câu 5. Tổng số đo 3 cạnh của bồn hoa hay chu vi bồn hoa là:

\(\left( {2\dfrac{4}{5} + \dfrac{{18}}{5} + 3\dfrac{2}{{10}}} \right):2 = \dfrac{{24}}{5}(m)\)

Số đo cạnh thứ nhất:

\(\dfrac{{24}}{5} - \dfrac{{18}}{5} = \dfrac{6}{5}\,(m)\)

Số đo cạnh thứ hai:

\(\dfrac{{24}}{5} - 3\dfrac{2}{{10}} = \dfrac{8}{5}\,(m)\)

Số đo cạnh thứ ba:

\(\dfrac{{18}}{5} - \dfrac{8}{5} = \dfrac{{10}}{5}\,(m)\, = 2(m)\)

 Đáp số: Số đo cạnh thứ nhất: \(\dfrac{6}{5}\)(m)

             Số đo cạnh thứ hai: \(\dfrac{8}{5}\)(m)

             Số đo cạnh thứ ba: \(2\)(m)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu