Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:

1. Quả do bộ phận nào tạo thành ?

a. Đế hoa                                             b. Bầu nhuỵ

c. Bầu nhuỵ chứa noãn được thụ tinh d. Cả a và b.

2. Những nhóm quả nào sau đây bao gồm toàn quả khô ?

a. Quả dừa, quả đậu đen, quả lê, quả nhãn

b. Quả cải, quả đậu xanh, quả đậu đũa, quả thìa là

c. Quả lạc, quả mít, quả chanh, quả vải

d. Quả bồ kết, quả đậu Hà Lan, quả ớt, quả chuối

3. Phôi của hạt đồ đen cỏ mẩy lá mầm ?

a. Có hai lá mầm                            b. Có một lá mầm

c. Cả a và b đều đúng                    d. Cả a và b đều sai

4. Bộ phận nào sau đây phát triển thành hạt chứa phôi ?

a. Noãn              b. Bầu nhuỵ        c. Đầu nhuỵ       d. Vòi nhuỵ

Câu 2. Hãy sắp xếp các cây hoa (đơn tính, lưỡng tính) tương ứng với từng nhóm cây (nhóm hoa đơn tính, nhóm hoa lưỡng tính) sao cho phù hợp rồi ghi vào cột kết quả:

STT

Các nhóm

Tên cây có hoa

Kết quả

1

2

Nhóm hoa đơn tính 

Nhóm hoa lưỡng tính

a. Khoai tây

b. Táo tây

c. Bưởi

d. Cải

e. Dưa chuột

g. Liễu

h. Bí ngô

i. Mướp

1........

2.........

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ?

Câu 2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió ? Vai trò của con người trong việc thụ phấn ?

Câu 3. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Lời giải chi tiết

I.   TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

c

b

a

a

Câu 2.

1

2

e, g, h, i

a, b, c, d

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Quả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là

- Quả ăn được: động vật ăn thịt quả, còn hạt thường có vỏ cứng, bền không bị tiêu hoá, nên được gieo rắc khắp nơi cùng với phân của động vật (quả ổi, quả sim, quả cà chua, quả ớt…)

Hoặc quả có gai, móc, lông cứng bám vào lông động vật, được động vật mang đi khắp nơi (quả ké, quả cỏ xước, quả cây xấu hổ...).

Câu 2.

* Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

-    Hoa thường tập trung ở ngọn cây

-     Bao hoa thường tiêu giảm

-    Chỉ nhị dai, bao phấn treo lủng lẳng

-    Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ

-    Đầu nhuỵ dài, có nhiều lông

* Vai trò của con người trong việc thụ phấn:

Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.

Câu 3. Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:

Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân, lá... thật sự, bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thể đứng thẳng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí