Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận. Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp. Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 6 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 6 SGK Sinh học 6. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đáng dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng):

Xem chi tiết
Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết. Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 7 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 6.Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 6. Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất