MỞ ĐẦU SINH HỌC

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Lý thuyết nhiệm vụ của sinh học

Nhiệm vụ của sinh học: Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng.

Xem chi tiết

Lý thuyết đặc điểm của cơ thể sống

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

Xem chi tiết

Hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. - Trang 5

Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

Xem lời giải

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng - Trang 6

Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SGK Sinh 6

Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 6 SGK Sinh học 6. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đáng dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng):

Xem lời giải

Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết - Trang 7

Bảng dưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điền vào các cột trống một vài thông tin về chúng mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Sinh 6

Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 9 SGK Sinh học 6. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 6

Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất