Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 286 phiếu
Lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau.

Xem chi tiết

Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật - trang 23

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 6. Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá. Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Xem lời giải

Nhận xét kích thước của tế bào thực vật - trang 24

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Sinh học 6. Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Xem lời giải

Hãy nhận xét cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng 1 loại mô - trang 24

Quan sát H.7.5 hãy nhận xét: Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau? Từ đó rút ra kết luận: Mô là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6

Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Xem lời giải