Bài 30. Thụ phấn

Bình chọn:
4.2 trên 542 phiếu
Lý thuyết thụ phấn

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

Xem chi tiết

Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn - trang 99

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

Xem lời giải

Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ - trang 100

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 6. Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?...

Xem lời giải

Bài 1 trang 100 SGK SInh 6

Giải bài 1 trang 100 SGK Sinh hoc 6. Thụ phấn là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 100 SGK Sinh học 6. Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 100 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 100 SGK Sinh học 6. Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

Xem lời giải