Bình chọn:
4.4 trên 383 phiếu
Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì? So sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá rễ cây dương xỉ với cây rêu. Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì? So sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá rễ cây dương xỉ với cây rêu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Nếu không có mẫu vật thật hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ). Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì? Nếu không có mẫu vật thật hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bào có vách dày màu vàng nâu (gọi là vòng cơ). Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 129 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3).  Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc Dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá? Quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3). Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc Dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 129 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 131 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 131 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 131 SGK Sinh học 6. So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 131 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 131 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 131 SGK Sinh học 6. Sưu tầm các loại dương xỉ gặp ở địa phương. Nhận xét về đặc điểm chung của chúng. Làm thể nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 131 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 131 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 131 SGK Sinh học 6. Than đá được hình thành như thế nào ?

Xem chi tiết