Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bình chọn:
4.4 trên 330 phiếu
Lý thuyết sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần...

Xem chi tiết

Trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng - trang 87

Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

Xem lời giải

Hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: Sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống - trang 88

Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng đơn giản tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 SGK Sinh 6

Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 6

Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 88 SGK Sinh học 6. Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 SGK Sinh học 6

Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bẳng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ ?

Xem lời giải