Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bình chọn:
4.1 trên 317 phiếu
Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ

Lý thuyết về sự hút nước và muối khoáng. Tất cả các cây đều cần nước.

Xem chi tiết

Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì - trang 35

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 6. Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Xem lời giải

Hãy kể tên những cây cần nhiều nước, những cây cần ít nước - trang 35

Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?

Xem lời giải

Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì - trang 36

Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Xem lời giải

Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể - trang 36

Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 SGK Sinh 6

Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây...

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6

Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6. Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Xem lời giải