Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 -  Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 -  Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 -  Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 -  Phần Rễ - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết
Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm. Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 31 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 31 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6. Rễ gồm mấy miền ? Chức năng của mỗi miền ?

Xem chi tiết
Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần? Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không? Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần? Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6. Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6. Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?

Xem chi tiết
Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích. Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây? Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng. Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì? Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây..

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6. Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất