CHƯƠNG II. RỄ

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Lý thuyết các loại rễ, các miền của rễ

Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con. Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo miền hút của rễ

Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính :Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút.

Xem chi tiết

Lý thuyết biến dạng của rễ

Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ...

Xem chi tiết

Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng của rễ

Lý thuyết về sự hút nước và muối khoáng. Tất cả các cây đều cần nước.

Xem chi tiết

Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

Xem chi tiết

Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp - trang 29

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 6. Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 SGK Sinh 6

Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6

Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Xem lời giải

Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần - trang 33

Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần? Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6. Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất