CHƯƠNG II. RỄ

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Xem lời giải

Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp - trang 29

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 6. Điền vào chỗ trống các câu sau bằng các từ thích hợp: rễ cọc, rễ chùm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 31 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 6. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Xem lời giải

Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần - trang 33

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh học 6.

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6. Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6. Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6. Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?

Xem lời giải

Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì - trang 35

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 6. Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Xem lời giải

Hãy kể tên những cây cần nhiều nước, những cây cần ít nước - trang 35

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Sinh học 6. Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?

Xem lời giải

Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì - trang 36

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 6. Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Xem lời giải

Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể - trang 36

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 6. Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây...

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6. Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất