Bình chọn:
4.7 trên 74 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây - trang 43 Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây - trang 43

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp - trang 45 Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp - trang 45

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 45 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6. Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Các em quan sát cây trong vườn, xác định chúng thuộc loại thân nào.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Em tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây

Xem chi tiết
So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn - trang 46 So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn - trang 46

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất