CHƯƠNG III. THÂN

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo trong của thân non

Lý thuyết về cấu tạo trong của thân non: Cấu tạo trong của thân non gổm hai phần chính : vỏ và trụ giữa.

Xem chi tiết

Lý thuyết vận chuyển các chất trong thân

Lý thuyết về vận chuyển các chất trong thân - sinh lớp 6

Xem chi tiết

Lý thuyết thân dài ra do đâu

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Xem chi tiết

Lý thuyết thân to ra do đâu

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Xem chi tiết

Lý thuyết biến dạng của thân

Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như:

Xem chi tiết

Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây - trang 43

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Xem lời giải

Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp - trang 45

Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất