Bình chọn:
4.7 trên 74 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 -  Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Xem chi tiết
Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định. Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được. Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6. Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Các em quan sát cây trong vườn, xác định chúng thuộc loại thân nào.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6 Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Em tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây

Xem chi tiết
So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn. Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào? So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn. Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất