CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

Bình chọn:
4.2 trên 66 phiếu
Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi - trang 18

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Sinh học 6. Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 6. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 6. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh 6. Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

Xem lời giải

Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật - trang 23

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 6. Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá. Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Xem lời giải

Nhận xét kích thước của tế bào thực vật - trang 24

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Sinh học 6. Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Xem lời giải

Hãy nhận xét cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng 1 loại mô - trang 24

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Sinh học 6. Quan sát H.7.5 hãy nhận xét: Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau? Từ đó rút ra kết luận: Mô là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Xem lời giải

Tế bào lớn lên như thế nào - trang 27

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 6. Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

Xem lời giải

Tế bào phân chia như thế nào - trang 28

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất