Bình chọn:
4.2 trên 57 phiếu
Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 -  Phần tế bào thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 -  Phần tế bào thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 -  Phần tế bào thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 -  Phần tế bào thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính. Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 6. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 6. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 6. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh 6. Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

Xem chi tiết
Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.  Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật. Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá. Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật? Hãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát H.7.5 hãy nhận xét: Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau? Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì? Quan sát H.7.5 hãy nhận xét: Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau? Từ đó rút ra kết luận : Mô là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 25 SGK Sinh học 6. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Xem chi tiết
Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào?  Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được? Quan sát H.8.1 và cho biết: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Tế bào phân chia như thế nào?  Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào? Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 28 SGK Sinh học 6. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất