Bài 16. Thân to ra do đâu

Bình chọn:
4.2 trên 315 phiếu
Lý thuyết thân to ra do đâu

Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

Xem chi tiết

Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được ( Vỏ ? Trụ giữa ? Cả vỏ và trụ giữa?)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 51 SGK Sinh học 6. Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được (Vỏ? Trụ giữa? Cả vỏ và trụ giữa?)

Xem lời giải

Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? Thân cây to ra nhờ đâu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 51 SGK Sinh học 6.

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 SGK Sinh 6

Cây gỗ to ra do đâu?

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 52 SGK Sinh học 6. Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 6

Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SGK Sinh học 6

Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Xem lời giải