Bình chọn:
4.2 trên 228 phiếu
Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết? Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Thảo luận: Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì? Thảo luận: Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Xem chi tiết
Thảo luận: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào? Thảo luận: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp. Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6. Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao)

Xem chi tiết