Bình chọn:
4.2 trên 230 phiếu
Việc bịt lá thí nghiệm bằng giấy đen nhằm mục đích gì - trang 69 Việc bịt lá thí nghiệm bằng giấy đen nhằm mục đích gì - trang 69

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao - trang 70 Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao - trang 70

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 70 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Xem chi tiết
Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột - trang 72 Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột - trang 72

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp - trang 72 Hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp - trang 72

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 72 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 72 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6. Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao)

Xem chi tiết