Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem chi tiết
Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí? Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Từ bảng trên, cho biết: Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau? Từ đó rút ra kết luận gì? Từ bảng trên, cho biết: Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau? Từ đó rút ra kết luận gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 147 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao? Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 147 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 148 SGK Sinh học 6. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6. Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6. Tại sao người ta lại nói rừng là ''lá phổi xanh'' của con người?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6. Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?

Xem chi tiết
Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa? Tại sao? Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa? Tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 150 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó? Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 150 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 151 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 151 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 151 SGK Sinh học 6. Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 151 SGK Sinh học 6. Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 151 SGK Sinh học 6. Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

Xem chi tiết
Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên? Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất