CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí - trang 146

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Sinh học 6. Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Xem lời giải

Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào - trang 147

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 147 SGK Sinh học 6. Từ bảng trên, cho biết: Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau? Từ đó rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

Em hãy giải thích tại sao người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy - trang 147

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 147 SGK Sinh học 6. Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 148 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 148 SGK Sinh học 6. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6. Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6. Tại sao người ta lại nói rừng là "lá phổi xanh" của con người?

Xem lời giải

Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6. Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?

Xem lời giải

Hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa - trang 150

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 150 SGK Sinh học 6. Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa? Tại sao?

Xem lời giải

Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó - trang 150

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 150 SGK Sinh học 6. Nếu ta công nhận rằng: Sau khi có mưa lớn, đất ở đồi trọc (H47.1B) bị sói mòn, hãy cho biết điều gì xảy ra sau đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 151 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 151 SGK Sinh học 6. Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Xem lời giải

Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 151 SGK Sinh học 6. Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 151 SGK Sinh học 6. Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Xem lời giải

Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác - trang 152

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất