CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Lý thuyết vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo)

Thực vật, nhất là thực vật Hạt kín có công dụng nhiều mặt.

Xem chi tiết

Lý thuyết bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Xem chi tiết

Lý thuyết vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật.

Xem chi tiết

Lý thuyết thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất

Xem chi tiết

Lý thuyết thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại.

Xem chi tiết

Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí - trang 146

Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Xem lời giải

Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào - trang 147

Từ bảng trên, cho biết: Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau? Từ đó rút ra kết luận gì?

Xem lời giải

Em hãy giải thích tại sao người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy - trang 147

Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 148 SGK Sinh 6

Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6. Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

Xem lời giải

Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6

Tại sao người ta lại nói rừng là "lá phổi xanh" của con người?

Xem lời giải

Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6. Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?

Xem lời giải

Hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa - trang 150

Căn cứ vào thông tin trên, hãy cho biết: Điều gì sẽ xảy ra đối với đất trên đồi trọc (H47.1B) khi có mưa? Tại sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất