CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Bình chọn:
4.3 trên 60 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Xem lời giải

Các bộ phận của hoa: Đài, tràng, nhị, nhụy - trang 94

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 6. Quan sát cẩn thận một hoa mang tới lớp và H.28.1: Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên chúng. Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm số lượng, màu sắc…) của chúng...

Xem lời giải

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Sinh học 6. Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao? Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 95 SGK Sinh học 6. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 6. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6. Quan sát các loại hoa khác nhau. Chọn ba loại hoa khác nhau.

Xem lời giải

Tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu - trang 96

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Sinh học 6. Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Sinh học 6. Lấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 98 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 98 SGK Sinh học 6. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Xem lời giải

Bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6. Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 98 SGK Sinh học 6. Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Xem lời giải

Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn - trang 99

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất