Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?... Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 100 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 100 SGK Sinh hoc 6. Thụ phấn là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 100 SGK Sinh học 6. Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 100 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 100 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 100 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 100 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 100 SGK Sinh học 6. Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

Xem chi tiết
Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió? Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 101 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người? Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6. Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6. Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6. Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi: Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra? Thụ tinh là gì? Trả lời câu hỏi: Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra? Thụ tinh là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi: Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?  Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt? Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì? Trả lời câu hỏi: Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt? Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 6. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 6. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất