Bình chọn:
4.1 trên 183 phiếu
Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết: Lá cây xương rồng có đặc điểm gì?  Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước? Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết: Lá cây xương rồng có đặc điểm gì? Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó. Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 85 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 6. Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6. Có những loại lá biến dạng phổ biến nào ? Chức năng của mỗi loại là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6. Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây.

Xem chi tiết