Bài 25. Biến dạng của lá

Bình chọn:
4.1 trên 306 phiếu
Lý thuyết biến dạng của lá

Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác.

Xem chi tiết

Tìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn - trang 83

Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết: Lá cây xương rồng có đặc điểm gì? Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

Xem lời giải

Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng - trang 85

Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.

Xem lời giải

Hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì - trang 85

Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 SGK Sinh 6

Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6

Có những loại lá biến dạng phổ biến nào ? Chức năng của mỗi loại là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6

Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây.

Xem lời giải