ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 6

Bình chọn:
4.7 trên 64 phiếu
Đề thi học kì 1 Sinh lớp 6 năm 2020 - 2021 Trường THCS Chu Văn An

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 6 năm 2020 - 2021 Trường THCS Chu Văn An với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất