Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

a.Tự tổng hợp chất hữu cơ.

b.Phần lớn không có khả năng di chuyển.

c.Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Cả a, b và c.

2. Lá của nhóm cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ?

a. Cây ổi, cây bàng, cây mướp   b. Cây cau, cây su hào, .cây hoa sữa.

c.Cây đào, cây cải, cây xấu hổ. d. Cây bí, cây me, cây xoài.

Câu 2. Điền từ thích hợp: ánh sáng, lục lạp, mạch rây, mạch gỗ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Các tế bào thịt lá chứa nhiều.......... gồm một số lớp có đặc điểm khác

nhau phù hợp với chức năng thu nhận............. , chứa và trao đổi khí để

chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm. và............... có chức năng

vận chuyển các chất.

Câu 3. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A để viết các chữ (a, b, c...) vào cột trả lời (ví dụ l.c)

Cột A

(Các bộ phận của thân non)

Cột B

(Chức năng của từng bộ phận)

Trả lòi

1. Biểu bì

a. Tham gia quang hợp

l.c

2. Thịt vỏ

b. Vận chuyển chất hữu cơ

2...

3. Mạch rây

c. Bảo vệ

3…

4. Mạch gỗ

d. Vận chuyển nước và muối khoáng

4...

5. Ruột

e. Dự trữ chât dinh dưỡng

5....

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?

Câu 2. Mô tả thí nghiệm chứng minh chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Câu 3. Vì sao phải trồng cây theo đúng thời vụ ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.

1

                                     2

d

a

 Câu 2. Điền từ thích hợp theo thứ tự sau: lục lạp, ánh sáng, mạch rây, mạch gỗ.

 Câu 3. Nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A là:

1

2

3

4

5

c

a

b

d

e

 II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. * Sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp:

Nước + khí cacbônic \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

*  Những yếu tố cần thiết cho quang hợp là:

-  Nước là nguồn nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

-  Khí cacbônic cũng là nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

-  Ánh sáng cần cho quang hợp, nếu không có ánh sáng cây không tiến hành quang hợp được. Nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau thì khác nhau.

Câu 2. Thí nghiệm chứng minh chức năng của mạch gỗ:

-  Cắm cành hoa trắng vào bình nước màu (đỏ), sau một thời gian cành hoa ngấm màu của nước (đỏ).

- Cắt ngang cành hoa một lát mỏng, quan sát dưới kính lúp ta thấy mạch gỗ bị nhuộm màu.

-   Kết luận: nước và muối khoáng vận chuyển trong thân nhờ mạch gỗ.

Thí nghiệm chứng minh chức năng của mạch rây:

- Chọn một cành cây gần gốc, bóc bỏ một khoanh vỏ sau một tháng ta thấy mép vỏ phía trên phình to ra.

Kết luận: chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây

Câu 3. Vì cây phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp, đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ và ánh sáng cho sự quang hợp của cây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí