Bài 51. Nấm

Bình chọn:
4.4 trên 182 phiếu
Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng - trang 165 Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng - trang 165

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 165 SGK Sinh học 6. Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không)

Xem chi tiết
Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần - trang 166 Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần - trang 166

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Sinh học 6. Quan sát cấu tạo của “cây” nấm: Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 167 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 167 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 167 SGK Sinh học 6. Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6. Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6. Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt. hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm.... các loại nấm mũ khác nhau.

Xem chi tiết


Gửi bài