Bình chọn:
4.4 trên 179 phiếu
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không) Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 165 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát cấu tạo của “cây” nấm: Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)... Quan sát cấu tạo của “cây” nấm: Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 167 SGK Sinh học 6. Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6. Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6. Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt. hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm.... các loại nấm mũ khác nhau.

Xem chi tiết
Trao đổi thảo luận nhóm: Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và vẩy thêm ít nước? Trao đổi thảo luận nhóm: Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và vẩy thêm ít nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 168 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 170 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 170 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 170 SGK Sinh học 6. Nấm có cách dinh dưỡng như thế nào ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 170 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 170 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 170 SGK Sinh học 6. Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 170 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 170 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 170 SGK Sinh học 6. Kể một số nấm có lợi và một số nấm có hại cho người?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 170 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 170 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 170 SGK Sinh học 6. Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào ?

Xem chi tiết