Bình chọn:
4.2 trên 449 phiếu
Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên? Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát H.48.2 Những hình ảnh này cho ta biết điều gì ?Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết. Quan sát H.48.2 Những hình ảnh này cho ta biết điều gì ?Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 154 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 154 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 154 SGK Sinh học 6. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6. Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 154 SGK Sinh học 6. Trong các chuỗi liên tục sau đây hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Xem chi tiết
Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày?  Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác nhau VD. Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời sống hằng ngày? Để phân biệt chúng theo công dụng, người ta đã chia chúng ra thành các nhóm cây khác nhau VD.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 154 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 156 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 156 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 156 SGK Sinh học 6. Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 156 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 156 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 156 SGK Sinh học 6. Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 156 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 156 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 156 SGK Sinh học 6. Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 156 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 156 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 156 SGK Sinh học 6. Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào ?

Xem chi tiết