Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bình chọn:
4.2 trên 369 phiếu
  • Bài 1 trang 154 SGK Sinh học 6

    Bài 1  trang 154 SGK Sinh học 6

    Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.