Bình chọn:
4.2 trên 231 phiếu
Trả lời các câu hỏi: Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết? Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn? Trả lời các câu hỏi: Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết? Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Thảo luận: An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao? Thảo luận: An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt) Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 79 SGK Sinh học 6. Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6. Hô hấp là gì ? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ : "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Xem chi tiết