Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Bình chọn:
4.1 trên 318 phiếu
Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có - trang 13 Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có - trang 13

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu - trang 14 Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu - trang 14

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Sinh học 6. Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Xem chi tiết
Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm - trang 15 Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm - trang 15

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 15 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 15 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 15 SGK Sinh học 6. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi bài tập trang 15 SGK Sinh học 6 Trả lời câu hỏi bài tập trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6. Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Xem chi tiết


Gửi bài