Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Bình chọn:
4.1 trên 327 phiếu
Lý thuyết có phải tất cả thực vật đều có hoa

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Xem chi tiết

Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có - trang 13

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Sinh học 6.

Xem lời giải

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu - trang 14

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Xem lời giải

Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm - trang 15

Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 SGK Sinh 6

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6

Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài tập trang 15 SGK Sinh học 6

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Xem lời giải