Bài 19: Đa dạng thực vật

Bình chọn:
4 trên 35 phiếu
Đa dạng thực vật

Lý thuyết Đa dạng thực vật KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 106 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Trò chơi: Kể tên thực vật và chia chúng thành các nhóm có đặc điểm giống nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 106 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 19.1, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 107 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 19.2, và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết được cây rêu.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 107 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 19.3 và nêu đặc điểm của cây dương xỉ.

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 108 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu đặc điểm giúp em phân biệt được cây rêu và cây dương xỉ.

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 108 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu những đặc điểm giúp em nhận biết cây thông.

Xem lời giải

Câu hỏi mục V trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu những đặc điểm giúp em nhận biết được cây hạt kín và cho biết môi trường sống của chúng.

Xem lời giải

Vận dụng mục V trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên thực vật có ở môi trường xung quanh em và cho biết chúng ở nhóm nào trong số những nhóm thực vật đã học.

Xem lời giải

Luyện tập mục V trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu sự giống và khác nhau giữa nhóm thực vậy hạt trần và thực vật hạt kín theo gợi ý trong bảng 19.1.

Xem lời giải