Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Lý thuyết Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

Lý thuyết Đo chiều dài, khối lượng và thời gian KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 19 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 19 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy lấy ví dụ về một số hiện tượng mà em biết.

Xem lời giải

I. Sự cảm nhận hiện tượng
Câu hỏi mục I trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều Câu 1

Dựa vào quan sát, hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài. Kiểm tra kết quả của em.

Xem lời giải

Vận dụng mục I trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy lấy ví dụ chứng tỏ các giác quan có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.

Xem lời giải

II. Đo chiều dài
1. Đơn vị đo chiều dài
Câu hỏi mục II trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy kể tên các đơn vị đo chiều dài mà em biết.

Xem lời giải

2. Cách đo chiều dài
Câu hỏi mục II trang 21 SGK KHTN 6 Cánh diều

Em đã thấy người ta dùng thước dây, thước cuộn trong những trường hợp nào?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 21 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước ở hình 3.3.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 21 SGK KHTN 6 Cánh diều

Để đo chiều dài lớp học em chọn thước đo ở hình 3.3 có thuận tiện không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 21 SGK KHTN 6 Cánh diều

Dựa vào hình 3.4 thảo luận về cách đo chiều dài bằng thước.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 22 SGK KHTN 6 Cánh diều

Khi đặt mắt nhìn như hình 3.6a hoặc hình 3.6b thì ảnh hưởng thế nào đến kết quả đo? Dùng thước và bút chì kiểm tra lại kết quả của em.

Xem lời giải

III. Đo khối lượng
1. Đợn vị đo khối lượng
Câu hỏi mục III trang 23 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết.

Xem lời giải

2. Cách đo khối lượng
Câu hỏi mục III trang 24 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy lấy ví dụ về các loại cân mà em biết.

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 24 SGK KHTN 6 Cánh diều Câu 3

Hãy cho biết vị trí nhìn cân như bạn A và bạn C (hình 3.8) thì kết quả thay đổi thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm