Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu
Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng

Lý thuyết Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 44 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình bên và kể tên một số bộ phận của ô tô. Cho biết các bộ phận đó được làm từ vật liệu nào. Nhiên liệu dùng cho động cơ ô tô là gì?

Xem lời giải

I. Một số vật liệu thông dụng
Câu hỏi 1 trang 44 SGK KHTN 6 Cánh diều

Kể tên những vật liệu mà em biết

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 44 SGK KHTN 6 Cánh diều

Kể tên một số vật dụng bằng nhựa. Chúng có đặc điểm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 45 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 8.2, nêu một số ứng dụng của kim loại. Cho biết ứng dụng đó dựa trên tính chất nào

Xem lời giải

Vận dụng trang 45 SGK KHTN 6 Cánh diều

Kể tên một số vật dụng được chế tạo từ kim loại (nhôm, đồng…)

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 45 SGK KHTN 6 Cánh diều

Dựa vào tính chất nào mà cao su được sử dụng để chế tạo lốp xe?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 46 SGK KHTN 6 Cánh diều

Dựa vào tính chất nào mà thủy tinh thường được sử dụng làm dụng cụ trong phòng thí nghiệm?

Xem lời giải

Vận dụng trang 1 46 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số vật dụng bằng thủy tinh ở gia đình em. Em cần lưu ý gì khi sử dụng chúng?

Xem lời giải

Luyện tập trang 46 SGK KHTN 6 Cánh diều

So sánh tính chất của thủy tinh và gốm

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 46 SGK KHTN 6 Cánh diều

Nêu một số ứng dụng của vật liệu gỗ trong đời sống và sản xuất

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 47 SGK KHTN 6 Cánh diều

Chọn một tính chất cơ bản của vật liệu và đề xuất cách kiểm tra tính chất đó theo bảng 8.1

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 47 SGK KHTN 6 Cánh diều

Tìm một số dẫn chứng để chỉ ra rằng việc sử dụng nhựa không hợp lí, không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường. Chúng ta cần làm gì để giảm thiểu rác thải nhựa?

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 47 SGK KHTN 6 Cánh diều

Lấy một số ví dụ về việc sử dụng một số vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

Xem lời giải

II. Một số nhiên liệu thông dụng
Câu hỏi 2 trang 47 SGK KHTN 6 Cánh diều

Kể tên một số loại nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí mà em biết

Xem lời giải

Câu hỏi trang 48 SGK KHTN 6 Cánh diều

Than (than đá, than củi) có những tính chất và ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất?

Xem lời giải

Luyện tập trang 48 SGK KHTN 6 Cánh diều

Em hãy đề xuất phương án kiểm chứng xăng nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 49 SGK KHTN 6 Cánh diều

Gia đình em thường sử dụng loại thiên nhiên nào? Nêu tính chất và ứng dụng của nhiên liệu đó.

Xem lời giải

Xem thêm