Chủ đề 7 : Tế bào

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống

Lý thuyết Tế bào - Đơn vị cơ sở của sự sống KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 66 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nếu muốn đo chiều cao, bạn dùng Vậy em hãy đoán xem cây xanh và cơ thể chúng ta được tạo nên từ đơn vị cấu trúc nào.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục I trang 68 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 12.4, 12.5 và kể tên một số loại tế bào cấu tạo nên cơ thể cây cà chua, cơ thể người. 

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục I trang 68 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu khái niệm tế bào và chức năng của tế bào đối với cơ thể sống

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 68 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Mô tả hình dạng, kích thước của các loại tế bào trong hình 12.6 theo gợi ý trong bảng 12.1.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục III trang 70 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 12.7 và cho biết:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục III trang 70 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nhờ yếu tố nào mà lục lạp thực hiện được chức năng quang hợp?

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 71 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 12.8, 12.9 và nêu cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Luyện tập mục IV trang 71 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lập bảng các đặc điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ so với tế nào nhân thực.

Xem lời giải

Câu hỏi mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia.

Xem lời giải

Luyện tập mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Dựa vào hình 12.11, hãy tính số tế bào con mới được tạo ra sau lần phân chia thứ tư.

Xem lời giải

Vận dụng mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Nhận xét sự thay đổi về chiều cao cơ thể qua các giai đoạn khác nhau của cây xanh và người

Xem lời giải

Câu hỏi mục VI trang 75 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lập bảng báo cáo kết quả quan sát tế bào theo mẫu gợi ý.

Xem lời giải

Từ tế bào đến cơ thể

Lý thuyết Từ tế bào đến cơ thể KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 76 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 76 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 77 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 78 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 79 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 79 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất