Trả lời câu hỏi mục II trang 79 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào hình 13.3 hãy kể tên một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh.


Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: mô bì, mô xốp, mô dẫn, mô giậu.

Câu 2

Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người. 


Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

Một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người: Ruột non, đại tràng, dạ dày, gan, thực quản,…


Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí