Bài 18: Đa dạng nấm

Bình chọn:
4.5 trên 103 phiếu
Đa dạng nấm

Lý thuyết Đa dạng nấm KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 103 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy nói tên mỗi loại nấm trong hình 18.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 103 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu các đặc điểm để nhận biết nấm. Nấm có các dinh dưỡng như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 103 SGK KHTN 6 Cánh Diều VD1

Hãy quan sát một số loại nấm (nấm mộc nhĩ, nấm rơm, nấm mỡ, nấm trứng...) và mô tả đặc điểm hình thái của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục I trang 104 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lập bảng để phân biệt các nhóm nấm. (tên, nhóm nấm, đặc điểm, ví dụ đại diện)

Xem lời giải

Vận dụng mục I trang 103 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên các loại nấm mà em biết và phân chia các loại nấm đó vào các nhóm phân loại phù hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 104 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu vai trò và tác hại của nấm.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 105 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lập bảng về các loại nấm đã học, vai trò và tác hại của mỗi loại nấm đó.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 105 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Vì sao nói nấm có vai trò rất quan trọng trong việc làm sạch môi trường sống trên trái đất.

Xem lời giải