Trả lời vận dụng mục 1 trang 103 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Kể tên các loại nấm mà em biết và phân chia các loại nấm đó vào các nhóm phân loại phù hợp.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Đa dạng nấm