Trả lời câu hỏi mục 1 trang 104 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Lập bảng để phân biệt các nhóm nấm. (tên, nhóm nấm, đặc điểm, ví dụ đại diện)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Đa dạng nấm